Heinolan kalatalousalueen uudet kalastusrajoitukset voimassa

Heinolan kalatalousalueen uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset kalastusrajoitukset vaikuttavat verkkokalastuksessa käytössä oleviin solmuväleihin sekä taimenen alamittaan. Rajoituksiin kuuluu myös uusia verkkokalastuskieltoalueita. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta nousee 60 senttimetriin. Solmuvälirajoitukset, sekä kokonaan verkkokalastukselta kielletyt alueet löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuuluttamasta päätöksestä (26.1.2023), joka löytyy tästä linkistä.

Uusia rajoituksia taustoitetaan ELY-keskuksen tekemässä päätöksessä: “Heinolan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteena on hyödyntää
kalakantoja monipuolisesti ja kestävästi, niin vapaa-ajankalastuksen kuin kaupallisen
kalastuksen osalta. Kalakantojen hoito ja kalastuksen järjestäminen perustuu
kalakantojen ja kalastuksen seurannasta saatuihin tuloksiin. Tätä tavoitetta tuetaan
yhdenmukaistamalla kalatalousalueen kalastuksensäätelyä. Säätelytoimien
tavoitteena on vahvistaa kuhan luontaista lisääntymistä, parantaa istutusten tuottoa,
mahdollistaa siian ja muikun kalastus, sekä turvata taimenten kutu- ja
syönnösvaelluksia. Säätelytoimien avulla pyritään pääsemään kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyihin kalakantoja ja kalastusta koskeviin
tavoitteisiin.”

Kaikki lainvoimaiset ELY-keskuksen asettamat kalastusrajoitukset lisätään osoitteeseen www.kalastusrajoitus.fi, josta niitä on helppo etsiä karttakäyttöliittymän avulla.

Lisätietoja:
Juho Kontra
metsätalousinsinööri
0500 308 734
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu