Heinolan asukkaita kuullaan kesäkuun aikana

suurennuslasi

Heinolan kaupunki toteuttaa kesäkuun aikana asukastutkimuskyselyn.

Kyselyt osa strategian toteuttamista

Osana kaupungin strategian toteuttamista on asetettu tavoitteeksi kuntalaisten osallistaminen sekä asukastyytyväisyyden selvittäminen. Kyselytutkimusten tulokset on määritelty myös esim. demokratiaohjelman mittariksi. Tuloksia hyödynnetään toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Asukaskokemuksien selvittely

Nyt toteutettavassa kyselyssä pyritään selvittämään asukkaiden suhdetta kaupunkiin sekä kokemuksia kaupungista. Tutkimuskysely kohdennetaan vakituisten asukkaiden osalta 15 vuotta täyttäneisiin heinolalaisiin ja kyselyitä tehdään yhteensä n. 300. Kyselyiden toteutustapana ovat sähköinen vastauskanava sekä puhelinhaastattelut.

Kyselyt tehdään Taloustutkimus Oy:n toimesta. Tuloksia pystytään vertailemaan myös muiden kuntien kesken ja tuloksista raportoidaan elokuussa.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja
p. 044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu