Heinolan asukkaita ja yrityksiä kuullaan toukokuun aikana

Rautatiesilta

Heinolan kaupunki toteuttaa toukokuun aikana asukas- ja yritystutkimuskyselyt

Kyselyt osa strategian toteuttamista

Osana kaupungin strategian toteuttamista on asetettu tavoitteeksi kuntalaisten osallistaminen sekä asukastyytyväisyyden selvittäminen. Kyselytutkimusten tulokset on määritelty myös esim. demokratiaohjelman mittariksi. Tuloksia hyödynnetään toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Kolme erillistä kyselyä        

Kyselyissä pyritään selvittämään asukkaiden ja yritysten suhdetta kaupunkiin sekä kokemuksia kaupungista. Kyselyitä toteutetaan kaikkiaan kolme eri kohderyhmien mukaan:

  1. asukaskokemustutkimus
  2. vapaa-ajan asukaskokemustutkimus sekä
  3. yrityskokemustutkimus.

Tutkimuskyselyt kohdennetaan vakituisten asukkaiden osalta 15 vuotta täyttäneisiin heinolalaisiin (300 puhelinhaastattelua), vapaa-ajan asukkaiden osalta Heinolassa vapaa-ajan asunnon omistaviin (200 puhelinhaastattelua) ja Heinolassa toimiviin yrityksiin (100 puhelinhaastattelua).

Taloustutkimus Oy toteuttaa kyselyt puhelinhaastatteluna. Tuloksia on mahdollista vertailla myös muiden kuntien kesken.

Lisätietoja               

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja
p. 044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja
p. 044 769 4141 | heikki.makila@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu