Heinolan asukkaita ja yrityksiä kuullaan kesäkuun aikana

Kuvassa kannettava tietokone, jonka näyttöön on liimattu kysymysmerkillä varustettuja muistilappuja. Pöydällä myös kahvikuppi ja silmälasit.

Heinolan kaupunki toteuttaa asukaskokemus- ja yrityskokemustutkimuskyselyt toiminnan kehittämiseksi.

Asukas- ja yrityskokemustietoja selvitetään haastattelulla ja sähköisellä kyselyllä

Asukas- ja yrityskokemusten selvittäminen on osa kaupungin strategian toteuttamista ja toiminnan kehittämistä.

Kaupunkilaisten ja yritysten kokemuksia ja tyytyväisyyttä selvitetään Taloustutkimuksen toteuttamilla kyselyillä. Tutkimus toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa, kesäkuun puoleen väliin mennessä.  

Asukaskokemuskyselyn tavoitteena on saada selville kaupungin alueella asuvien 15–79-vuotiaiden asukaskokemuksia sekä yleisiä mielipiteitä kaupungin toiminnasta. Yrityskyselyn osalta tavoitteena on selvittää kaupungin alueella toimivien yrityspäättäjien mielipiteitä kaupungin toiminnasta ja yrityspalveluista.

Asukaskokemuskyselyitä tehdään yhteensä n. 200. Kyselyiden toteutustapana ovat sähköinen vastauskanava sekä puhelinhaastattelut. Yrityskokemuskyselyn osalta tutkimus kohdennetaan n. 100 yritykseen.

Tuloksia pystytään vertailemaan myös muiden kuntien kesken ja tuloksista raportoidaan elokuussa.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
+358447801420
 Hanna.Hurmola-Remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu