Heinolan asukkaat pääosin tyytyväisiä kaupungin palveluihin ja etätyömahdollisuuksiin

Pieni kaupunki, iso elämä teksti käsien muodostaman sydämen sisällä

Asukastyytyväisyyden selvittäminen on osa kaupungin strategian toteuttamisen tavoitteita. Kaupunkilaisten tyytyväisyyttä on selvitetty nyt asukaskokemuskyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään kaupungin toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Asukaskokemuskysely toteutettiin toistamiseen Taloustutkimuksen toimesta kesäkuun aikana internet -kyselynä alle 35-vuotiaille ja yli 35-vuotiaille puhelinhaastatteluina. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Heinolassa asuvat 15-79-vuotiaat. Tutkimuksen otanta muodostettiin satunnaispoiminnalla Heinolan alueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista Bisnode Oy:n markkinointirekisteristä. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 305 kpl.

Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää kunnan alueella asuvien 15-79-vuotiaiden mielipiteitä kunnan toiminnasta ja omasta asukaskokemuksestaan. Tutkimuksen sisältö on Taloustutkimuksen toteuttama ja kysymykset on määritelty useiden kuntien strategisista tavoitteista ja yhteistyössä kuntien kanssa.

Kokonaistyytyväisyys hyvällä tasolla -tulevaisuus hieman huolettaa

Kyselytutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys kaupungin palveluihin on hieman laskenut, mutta edelleen hyvällä tasolla. Kyselyn vastauksen keskiarvoksi muodostui 8,12 asteikolla 0-10.  Tyytyväisimpiä vastaajat olivat asuinpaikan viihtyvyyteen, 8,44.

Top 5 parasta tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani
  2. Asuinkuntani on viihtyisä ympäristö asua ja elää
  3. Voin hyvin asuessani asuinkunnassani
  4. Asuinkunnassani on hyvät edellytykset tehdä etätyötä
  5. Olen tyytyväinen käyttämiini terveydenhuollon palveluihin.

Top 5 heikointa tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Mielestäni asuinkuntani on vetovoimainen ja haluttu kunta
  2. Asuinkuntani viestii asioistaan avoimesti ja aktiivisesti
  3. Asuinkuntani on myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa
  4. Asuinkuntani verotus on kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla
  5. Saan asuinkunnastani kaikki tarvitsemani palvelut.

Avoimissa kysymyksissä pohdittiin näkymiä Heinolan tulevaisuudesta. Vastaukset nostivat selvästi esille samoja asioita kuin viime vuonnakin toteutettu kysely. Huolen aiheiksi nostetiin ikääntyvän väestön määrä sekä nuorten poismuuttaminen kaupungista. Kaupunkiin kaivattiin uusia yrityksiä tuomaan työpaikkoja ja vilkastuttamaan kaupungin elinkeinoelämää. Uusien yritysten tulon toivottiin myös edistävään muuttointoa Heinolaan.

Vastauksissa ilmeni myös selvästi Heinolan edut nykyaikaisten etätyömahdollisuuksien tarjoajana. Perinteisesti esille nousivat myös kaupungin logistinen sijainti, kaunis luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet sekä juuri uusittu kouluverkko, joka suorastaan odottaa uusia lapsiperheitä käyttäjikseen. Positiivinen yhteistyö nähtiin merkittävänä asiana kaupungin vetovoimaisuuden edistämisessä.

Lisätietoja:
Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu