Heinolaan valtion erityisavustusta 248 000 euroa varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamiseen

Helmitaulu

Heinola on saanut valtion erityisavustusta 248 000 euroa varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023.

Avustuksella on tarkoitus palkata varhaiskasvatukseen lisäopettaja ja neljä muuta lisätyöntekijää vuosille 2022–2023. Lisäksi avustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävänkuvia ja koulutetaan henkilöstöä.

Varhaiskasvatuslaki uudistuu 1.8.2022 alkaen, jolloin lakiin tulee kolmitasoisen tuen malli. Mallin tarkoituksena on varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea omassa päiväkotiryhmässään erilaisten joustavien järjestelyjen avulla. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Avustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistukseen liittyvien pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Heinolassa on paljon lapsia, jotka tarvitsevat eriasteista lisätukea arkeensa. Tuen tarve voi olla fyysistä tai liittyä sosiaalisiin tilanteisiin, tunnetaitoihin, itsesäätelytaitojen harjoittelemiseen tai oppimiseen. Avustusrahalla palkattavat lisätyöntekijät eivät vastaa ryhmän yleisestä toiminnasta, joten he pystyvät keskittymään tehokkaasti tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Lisätyöntekijät varmistavat lapsille tarvittavan tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Valtion rahoituksen osuus tuen uudistamisen edistämiseen on 80 %. Loput 20 % kustannuksista on kaupungin omaa rahoitusta.

Lisätietoja

Päivi Salminen
varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 593 9649
paivi.salminen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu