Heinolan valtuuston 5.2.2024 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Asiat

8 Avaavan taseen vahvistaminen
9 Muutosohjelman toimeenpano
10 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023–9.1.2024
11 Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta
12 Ilmoitusasiat
13 Aloitteet

Ehdotukset hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi lukuun ottamatta asiaa 11, eli lintujen talviruokintaa koskevaa päätösesitystä. Valtuutettu Karppinen teki valtuutettu Riikosen kannattamana asiasta seuraavan muutosesityksen kohdan kolme osalta: teksti poistetaan ja korvataan tekstillä: ruokintaa ei kielletä, vaan vapaaehtoisten annetaan jatkaa ruokintaa kaupungin laatimien ohjeiden mukaisesti. Asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 22-20 (yksi tyhjä). Äänestysluettelo liitteenä.

Sallamaari Simpanen, Juha Tähkänen, Esa Qvintus, Kai Pynnönen,
Jarmo Ruuth, Marko Heino ja Harri Salonen jättivät edellä olevasta asiasta eriävän mielipiteensä: emme hyväksy sorsien talviruokinnan lopettamista taajama-alueella.

Ilmoitusasioissa merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoryhmien järjestäytymiset:

Kokoomuksen valtuustoryhmän toimihenkilöt vuodelle 2024: Puheenjohtaja Henri Saari, varapuheenjohtaja Fuat Wafin, sihteeri Venla Väli-Torala, neuvottelijat Henri Saari, Niina Varjo, Fuat Wafin ja Tapio Väli-Torala.

Heinolan kansallisseuran toimihenkilöt v. 2024: valtuustoryhmän puheenjohtaja Aimo Bonden.

Vasemmistoliiton toimihenkilöt 2024: valtuustoryhmän puheenjohtaja
Lauri Kotilainen, varapuheenjohtaja Sallamaari Simpanen.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän toimihenkilöt 2024: ryhmänjohtaja: Jouko Vuorenniemi, varapuh.joht. Kauko Kekkonen, sihteeri Hanna-Liisa Endén.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä valinnat vuodelle 2024: Pj Jouko
Rajajärvi, varapj Sami Salminen, sihteeri Seija Kasurinen, varasihteeri
Pirjo Riikonen, neuvottelijat Jouko Rajajärvi, Sami Salminen, Kirsi Lehtimäki, Heimo Riutta.

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

ÄänestysluetteloReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu