Heinolan valtuuston 13.6.2022 päätöstiivistelmä

Heinolan valtuustosali

Klo 17.00–19.08

Asiat

24 Henkilöstökertomus 2021
25 Kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2021
26 Tilinpäätös 2021
27 Tilintarkastuskertomus 2021 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
28 Arviointikertomus 2021
29 Pikijärven vanhan kaatopaikan vakuus
30 Työterveyspalvelujen kilpailutus ja hankintayhteistyösopimuksen hyväksyminen
31 Heinolan kaupungin konserniohje
32 Lainan 1 milj. euroa takaaminen Heinolan vuokra-asunnot Oy:lle
33 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vastuista ja vuokrattavista toimitiloista
34 Aloitteet
35 Ilmoitusasiat

Kaikki asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja hyvinvointitilinpäätöksen ja myönsi
tilivelvollisille vastuuvapauden ja merkitsi arviointikertomuksen ja henkilöstökertomuksen tiedoksi. Valtuusto hyväksyi myös uuden konserniohjeen sekä selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja tiloista.

Lisäksi päätettiin Pikijärven kaatopaikan vakuudesta sekä lainan takauksesta Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle sekä työterveyspalveluiden kilpailutuksesta.
Kokouksessa jätettiin valtuustoaloite koskien vanhusneuvoston jäsenen
läsnäolo- ja puheoikeutta, samoin nuorisovaltuuston.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
+358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358 400 862977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu