Heinolan valtuuston 12.6.2023 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Klo 17.00–21.06

28 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös v. 2022
29 Henkilöstökertomus 2022
30 Tilinpäätös 2022
31 Tilintarkastuskertomus 2022 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
32 Arviointikertomus 2022
33 Muutosohjelma
34 Äänestysaluejaon muuttaminen
35 Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyminen
36 Ilmoitusasiat
37 Aloitteet

Pääosin esitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotusten mukaisesti. Henkilöstökertomus, hyvinvointitilinpäätös ja tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Myös äänestysaluejaon muuttaminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutosohjelma puhutti runsaasti ja siitä äänestettiin kolmesti: ensin Bondenin tekemästä ja valtuutettu Kososen kannattamasta palautusesityksestä, koska valtuuston hyväksymää toimenpidealoitetta ei ollut Bondenin mukaan noudatettu muutosohjelman laadinnassa rahoituslaskelman osalta. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 40-3.

Valtuutettu Saari teki seuraavat muutosesitykset kohtiin 1, 2 ja 3. Muutosesitys kohtaan 1: Kunnallisveroprosentti korotetaan 8,1 %:iin (esityksessä 8,2 %). Kunnallisveroprosentin korotuksesta suunnitellut säästöt korvataan nostamalla toimialojen tuottavuustavoitetta ja lisäämällä toimialakohtaisia säästöjä. Valtuutettu Ruuth kannatti esitystä. Äänestyksen jälkeen ja äänin 24-18, yksi tyhjä, kaupunginhallituksen esitys kuitenkin voitti ja muutosohjelman veroprosenttilinjaukseksi jäi kunnallisveron osalta 8,2 %.

Muutosesitys kohtaan 2: Valtuuston koko on 35 valtuutettua 1.6.2025 alkaen. Valtuutettu Kuusela kannatti. Äänestyksen jälkeen Kh esitys voitti äänin 25-17, valtuutettu Simpanen poistui ennen äänestystä.

Lisäksi Saari teki muutosesityksen valtuuston puheenjohtajan kannattamana kohtaan 3 a: kaupunginhallituksessa ja sen alaisissa lautakunnassa on 9 jäsentä, paitsi lupa- ja valvontalautakunnassa 7 jäsentä ja mikäli jokin lautakunta toimii seudullisena, päätetään sen koosta erikseen. Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisenä ilman äänestystä.

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita.

Ilmoitusasioissa merkittiin tiedoksi mm. syksyn ensimmäinen valtuuston
kokous 4.9.2023.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

ÄänestysluetteloReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
+358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358 400 862977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu