Heinolan valtuuston 10.6.2024 päätöstiivistelmä

Valtuustosali, mikrofonit

Asiat

31 Niemelänrannan yleissuunnitelma
32 Henkilöstökertomus 2023
33 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023
34 Tilinpäätös 2023
35 Tilintarkastuskertomuksen 2023 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
36 Arviointikertomus 2023
37 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, koko kaupunki
38 Talousarviomuutokset vuonna 2024
39 Kaupungintalon hankesuunnitelma

Kaikki kaupunginhallituksen esitykset hyväksyttiin. Niemelänrannan yleissuunnitelman osalta valtuutettu Simpanen teki toimenpidealoitteen, jota ei kuitenkaan hyväksytty yksimielisesti ja asiasta äänestettiin. Äänestystuloksen (29-13, yksi tyhjä) jälkeen toimenpidealoitetta ei hyväksytty.

Henkilöstökertomus, hyvinvointitilinpäätös ja tilinpäätös merkittiin tiedoksi tai hyväksyttiin ja valtuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2023. Myös talousarviomuutokset hyväksyttiin. Talousarvion toteutuminen ja arviointikertomus merkittiin tiedoksi.

Kaupungintalon hankesuunnitelma herätti paljon keskustelua. Asian osalta äänestettiin kahdesti, ensin valtuutettu Bondenin palautusesityksestä, jonka jälkeen asian käsittelyä jatkettiin äänin 40-3.

Palautusesityksen sisältö oli seuraava: ”Esitän, että kaupunginhallituksen esitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelussa olevan vaihtoehdon 2a:n kustannukset lasketaan ja verrataan kaupunginhallituksen nyt esittämän vaihtoehdon kustannuksiin. Samalla on arvioitava vaihtoehto 2a:n vaikutus kaupungin ydinkeskustan elinvoimaan ja matkailulliseen houkuttavuuteen. Kauppakadusta on kirjaston, museoiden, torin ja kesäteatterin ansiosta jo nyt muodostunut Heinolan ”kulttuurikatu”, josta elinvoiman kehittymisen myötä rakentuu kaupungin ”käyntikortti”.” Valtuutettu Erkkilä kannatti esitystä.

Keskustelun kuluessa myös valtuutettu Väli-Torala teki seuraavan muutosesityksen: valtuusto muuttaa aikaisempaa 6.2.2023 päätöstään (vaihtoehto 0) kaupungintalon toiminnallisesta peruskorjauslinjauksesta ja että valtuusto valitsee hankesuunnitelmassa esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehdon 2a eli toimintojen sijoittamisen nykyisen Tietokeskuksen ja Spotin tiloihin. Valtuutettu Karppinen kannatti esitystä. Asiasta äänestettiin ja äänin 26-17 hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys.

Valtuutettu Saari jätti asiasta eriävän mielipiteen: Päätös lisää kaupungin velkaantumista, kasvattaa sekä käyttöomaisuutta että käyttötaloutta. Näin ollen päätös on muutosohjelman vastainen. Lisäksi päätös ei huomioi työn muutosta ja tulevaa kaupungin toimintojen tilatarvetta vaan päätöksellä remontoidaan ylisuuria epäkäytännöllisiä tiloja.

Valtuutetut Varjo, Karppinen, Hallikas, Mäentalo, Gustafsson, Endén, Vuorenniemi, Heinonen, Vesikko, Kekkonen, Kosonen, Leppälä, Väli-Torala, Jaakkola yhtyivät Saaren eriävään mielipiteeseen.

Valtuutettu Bonden jätti myös eriävän mielipiteensä asian palauttamista koskien.

Äänestysluettelot liitteenä.

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Perussuomalaiset, ryhmäaloite: vaateraha varhaiskasvatuksen
    henkilöstölle.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Liitteet

Äänestysraportti 31 §ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestysraportti 1 39 §ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestysraportti 2 39 §ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu