Heinolan valtuuston 6.9.2021 päätöstiivistelmä

Auringonlasku Tähtisillalla

Klo 17.00–17.45

Agenda

53 Valtuuston pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus 2021–2025
54 Ranta-asemakaava 67/Rak Rastintaipale
55 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 66/Rak, Rakm Viikinkallio
56 Edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen ja Heinolan kaupungin esitykset maakuntaliiton toimielimiin
57 Edustajien valitseminen seudullisiin lautakuntiin ym.
58 Heinolan kaupungin eettisten ohjeiden hyväksyminen
59 Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.6.2021
60 Vuoden 2021 talousarviomuutokset
61 Vastaukset Arviointikertomukseen 2020
61 Pikijärven vanhan kaatopaikan vakuus

Kaikki valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Joukkoliikennelautakunnan osalta puheenjohtaja lisäsi ehdotuksena, että varapuheenjohtajaksi valitaan Ada Seppälä. Lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi esitetään Pirjo Riikosta. Ko. pykälä tarkastettiin välittömästi.

Osavuosikatsauksen osalta merkitiin tiedoksi tekninen korjaus koskien vakituisten henkilöstön vähentymistä.

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: moposuoran rakentaminen, ikäihmisten päivätoiminta sekä sukupuolten välisten oppimiserojen selvittäminen.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkoivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
+ 358505429449 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu