Heinolan valtuuston 13.12.2021 päätöstiivistelmä

Talvinen maisema ja Heinola-logo

Klo 17.00–19.42

Agenda

86 Raportti sidonnaisuusilmoituksista marraskuulta 2021
87 Talousarviomuutokset vuodelle 2021
88 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2025, koko kaupunki

Talousarviomuutos ja raportti sidonnaisuuksista hyväksyttiin.

Talousarvio hyväksyttiin muutosesityksen jälkeen.

Keskustelun kuluessa äänestettiin ensin talousarvion palauttamisesta ja sote-menojen vähentämisestä, mutta äänestystulos palautusta koskien oli 36 (Jaa), 6 (Ei) ja yksi tyhjä. Näin ollen talousarvion käsittelyä jatkettiin.

Talousarviota koskien tehtiin myös toimenpidealoite valtuutettu Vesikon toimesta. Aloitteessa esitettiin, että talousarvioin täytäntöönpano-ohjeissa kaupunginhallitus ohjeistaa, että sosiaali- ja terveysmenoista säästetään vähintään 1 milj. euroa vuoden 2022 menoista, jotta Heinolan kaupunki hyötyy seuraavina vuosina 600 000 euroa vuodessa. Puheenjohtaja totesi aloitteen olevan hallintosäännön vastainen eli aloite ei voi olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa tai muuttaa tai laajentaa sitä.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä myös Kauko Kekkonen teki muutosesityksen hyvinvointitoimialan talousarvioon koskien ostopalveluna hankittavaa tykkilumiladun toteutusta. Valtuutettu Kasurinen kannatti esitystä. Valtuusto hyväksyi esityksen 40 t euron määrärahan lisäyksestä yksimielisesti ilman äänestystä. Näin ollen talousarvio on n. 13 t euroa ylijäämäinen.

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Parempi kouluruoka (Harri Salonen ym)
  • Kotimaisen ruoan tarjoaminen (Mika Mäentalo ym.)
  • Maksuton kuntosalikortti 65-vuotiaille (Hanna-Liisa Endén ym.)

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358505429449 | niina.varjo@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
p. +358447801420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu