Heinola tarjoaa venepaikkoja yrityksille liiketoiminnan avuksi

Ilmakuva keskustasta, Rantapuistosta ja venelaitureista.

Heinolan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt mahdollistaa Kymen virran rannalla olevien venepaikkojen vuokraamisen yrityksille pienimuotoisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Aiemmin laituri- ja rannan venepaikkoja on vuokrattu vain vuosi kerrallaan pääasiassa yksityishenkilöille.

Venepaikkojen vuokraamisella yrityksille Heinolan kaupunki haluaa vastata matkailupalvelujen kehitykseen ja yritysten kysyntään. Kaupungilta on tiedusteltu muun muassa laituripaikkoja niin, että yritys voisi vuokrata useita paikkoja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Heinolan elinvoimapäällikkö Netta Malin pitää uutta päätöstä hyvänä vastaantulona Heinolan vesistön ja puhtaan luonnon hyödyntämisessä yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja markkinointia pidemmällä aikavälillä.

Vuokravenepaikat tulevat tarpeeseen esim. matkailu- ja luontoliikuntapalveluja tarjoaville yrityksille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen mahdollisuuden vesillä liikkumiseen tai vaikkapa kalastukseen Heinolan lähivesillä. Venepaikkojen vuokrauksessa toimitaan kuitenkin ehdottomasti luonnon ja rauhallisen kaupunkiympäristön ehdoilla, painottaa Netta Malin.

Vuokrauspyynnöt kaupunginpuutarhurille

Venepaikkojen vuokrauksen edellytyksenä on vuokrausehtojen mukaan mm. se, että yritys esittää kaupungille kirjallisen toimintasuunnitelman yritystoiminnastaan, jonka tulee todennettavasti edistää hyvää Heinola-kuvaa ja markkinointia. Vuokraaja vastaa toiminnan edellyttämien lupien hankkimisesta ja niiden voimassaolosta. Toiminnassa tulee noudattaa Heinolan kaupungin satama- ja ympäristöohjeita.

Kiinnostus venepaikkojen/koko laiturin vuokraamiseen yritystoiminnan harjoittamiseksi tulee esittää kaupunginpuutarhuri Eve Vanteelle. Kaupunginpuutarhuri käy liiketoimintasuunnitelmat läpi Heinolan elinvoimapalvelujen kanssa. Mikäli yritystoiminta täyttää ehdot, niin venepaikat vuokrataan.

Yritys voi vuokrata erillisiä vapaita paikkoja tai suuremman osan yhden laiturin paikoista, jos ne ovat vapaana vuokrattavaksi. Jos yritystoiminta ei täytä kaupungin edellyttämiä ehtoja, kaupunki voi purkaa sopimuksen ja kyseinen yritystoiminta venepaikoilla ja laiturilla päätetään.

Venepaikkojen hinnoittelu määrittyy vuokrattavien venepaikkojen määrän ja vuosivuokran mukaisesti. Jos vuokraa koko laiturin, vuokra on kyseisen laiturin venepaikkojen yhteenlaskettu summa.

Lisätietoja

Eve Vanne
kaupunginpuutarhuri
050 054 9485
eve.vanne@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu