Heinola mukaan Ilmastokumppanuus-hankkeeseen

Heinolan kaupunki haluaa edistää ilmastotavoitteitaan madaltamalla yritysten kynnystä käynnistää omia ilmastotoimiaan. Monilla voi olla haluja toimenpiteisiin, mutta etenemiseen tarvittaisiin yhteistyötä. Tässä ilmastokumppanuushanke toimii hyvänä työkaluna.

Päijät-Hämeen liiton ja kuntien yhteisessä Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeessa kannustamme pk-yrityksiä ilmastotoimiin ja sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ilmastoasioiden näkyvyyttä niin kunnissa kuin koko maakunnassakin. ”Hanke on yksi konkreettinen esimerkki toimista kohti hiilineutraaliutta Päijät-Hämeessä”, mainitsee Päijät-Hämeen liiton ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen.

Lähtökohtana hankkeelle oli tarve lisätä kuntien ja yritysten yhteistyötä. Etenkin pienempien yritysten saattaa olla yksin haastavaa käynnistää omia ilmastotoimiaan. Ilmastokumppanuus-hanke helpottaa siihen osallistuvien yritysten verkostoitumista, yritykset saavat ideoita ja tukea ilmastotoimiinsa, hyötyvät vertaistuesta ja saavat positiivista näkyvyyttä.

Kunnan kanssa ilmastokumppanuussopimuksen tekevä yritys laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Ilmastokumppanuus-malli on käytössä jo monessa suomalaisessa kaupungissa. Hankkeen avulla toimintamalli laajentuu nyt koko Päijät-Hämeeseen, sillä mukana ovat kaikki kunnat. Mallin etuina ovat mm. sen maksuttomuus, vapaaehtoisuus ja soveltuvuus eri toimialoille – sopii siis kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan. Yritykset määrittelevät itse omat päästövähennystoimensa alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa kanssa.

Taustaa

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, joka tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Kaikkien toimia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi, ja alkanut hanke tukee päästövähennystoimia yrittäjäkentällä.

Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta, ja sen toteutusaika on 1.5.2021–31.10.2022.

Lisätietoja Ilmastokumppanuus-hankkeesta saat Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta.

Lisätietoja

Heikki Mäkilä
Elinvoimajohtaja
p. +358447694141 | heikki.makila@heinola.fi

Helka Sillfors
Ympäristöpäällikkö
p. +358500918597 | helka.sillfors@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu