Heinola hyppysissä -asukaslehtinen jaetaan heinolalaisiin talouksiin ke 20.10.2021

Viestin kulkeminen

Heinola hyppysissä -asukaslehtinen on tiivis infopaketti

Heinolan kaupunki vahvistaa viestinnnän tavoittavuuttaan toteuttamalla Heinola hyppysissä -asukaslehtisen. Lehtinen on kooltaan varsin tiivis, eikä näin yritäkään nielaista kaikkea meneillään olevaa riviensä väleihin. Heinola hyppysissä on enemmänkin ilmoitustaulutyyppinen infopaketti, johon kaupungin eri toimialat keräävät nostonsa omalta alueeltaan. Kaikki lisäinformaatio on tarjolla kaupungin verkkosivuilla.

Heinola hyppysissä -asukaslehtinen jaetaan heinolalaisiin talouksiin muutaman kerran vuodessa. Ensimmäinen lehtinen ilmestyy keskiviikkona 20.10.2021 ja seuraava numero on odotettavissa koteihin helmikuussa 2022. Jos jostain syystä lehtinen ei tavoita sinua, löydät verkkoversion kaupungin sivuilta, jossa se julkaistaan jakopäivänä.

Kaupunki viestii monikanavaisesti

Kaupungin viestinnän perustehtävä on edistää heinolalaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kaupungin toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä. Näin luomme edellytyksiä asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle kaupungin toimintaan sekä lisäämme keskustelua ja asioiden käsittelyn avoimuutta.

Tavoittaaksemme asukkaat kaupunki viestii mahdollisimman monikanavaisesti. Pääviestintäkanavamme on kaupungin verkkosivut (www.heinola.fi). Etusivulta löydät mm. ajankohtaiset uutiset sekä sähköisen ilmoitustaulun, jossa ilmoitetaan kaupungin kuulutukset. Sivusto kokoaa yhteen kaikki kaupungin tarjoamat palvelut sekä päätöksentekoon liittyvät asiat. Kaupungin verkkosivut uusittiin maaliskuussa 2021, mutta kehitystyötä tehdään edelleen.

Muita viestintäkanaviamme ovat mm. sanomalehdet (Itä-Häme, Heinolan Uutiset, Etelä-Suomen Sanomat), sähköiset inforuudut kaupungin eri toimipisteissä sekä sosiaalinen media (Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram). Yhtälailla viestimme asioista erilaisissa kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa vuorovaikutuksellisuus korostuu (somen lisäksi).

Anna palautetta kaupungin viestinnästä

Haluamme kuulla, miten olemme onnistuneet viestinnässä. Kaikki kaupungin viestintää koskeva palaute otetaan avosylin vastaan, mieluiten sähköpostitse: viestinta@heinola.fi. Näin saamme kerättyä palautteet kirjallisina raportointia varten ja asioiden käsittely nopeutuu, kun niillä on useampi silmäpari.

Lisätietoja

Riikka Savela
viestinnän asiantuntija
p. 044 797 5680 | viestinta@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu