Heinola.fi -verkkosivujen käytettävyyttä on tutkittu

Erivärisiä verkkojohtoja

Heinolan kaupunki haluaa kehittää verkkosivujensa toimivuutta ja varmistaa sivuilla kävijöille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Verkkosivujen osalta toteutettiin touko-kesäkuussa 2023 käyttäjätutkimus verkkosivujen toimittajan toimesta kolmelle eri kohderyhmälle: lukiolaiset, vammaiset/vanhukset ja työikäiset. Tutkimus toteutettiin työpajatyöskentelynä. Työpajoissa arvioitiin sivujen ulkoasua, käytettävyyttä, saavutettavuutta, päävalikon selkeyttä, tiedonhakua ja sähköisten palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä.

Syksyllä 2023 LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat testasivat verkkosivujamme tietojenkäsittelyn opiskelijoiden silmin sekä verrokkikuntiin verraten. Pääpaino oli sähköisissä palveluissa.

Vuoden alussa 2024 tehtiin kysely Heinolan kaupungin sähköisten palveluiden saavutettavuudesta ja käytettävyydestä. Kysely julkaistiin verkkosivuilla ja sitä markkinoitiin sosiaalisessa mediassa.

Tulokset

Tulokset kustakin menetelmästä olivat hämmästyttävän samankaltaisia. Esiin nousi mm. saavutettavuushaasteita, linkkien toimimattomuutta, valikon sekavuus, mobiilikäytettävyyden haasteet. Sähköiset palvelut koettiin haasteellisiksi löytää, kun niitä ei ollut kootusti millekään sivulle kerätty. Lisäksi sähköisten palveluien ohjeistukset koettiin puutteelliseksi, varsinkin verkkokauppa sai kovaa kritiikkiä käytettävyydestä ja tuotetietoista sekä verkkokaupassa toimimisesta yleensä.

Hyvääkin löytyi, sivujen kirjasin koettiin helposti luettavaksi.

Mitä on jo tehty ja mitä tullaan tekemään?

Syksyn 2023 aikana Heinolan kaupungin verkkosivujen siivous on aloitettu. Toimimattomia linkkejä on korjattu, sivujen sisältöjä muokattu asiakasystävällisemmiksi, sivuilla olevia liitteitä on päivitetty ja vanhentunutta tietoa on poistettu. Lisäksi saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota – sivuilla on otettu käyttöön ReadSpeaker-palvelu, joka tarjoaa käännätys-, ääneenlukupalveluita sekä mahdollisuuden muokata sivuston värimaailmaa, fonttikokoa.

Elokuussa 2024 tullaan toteuttamaan valtakunnallinen kuntien verkkosivujen arviointikysely, jonka toteuttaa Suomen OnlineTutkimus Oy. Näin saamme tietoa myös verrokkikuntien verkkosivujen käytettävyydestä.

Vuosi 2025 tuo tullessaan muutoksia kaupungin organisaatiorakenteeseen ja tällöin toteutetaan laajempi verkkosivujen päivitys, siitä lisää lähempänä ajankohtaa.

Pienin askelin kehittämme sivuja ja kuuntelemme käyttäjiämme.

Lisätietoja:

Viestintäpalvelut
viestinta@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu