Eurooppalaista lintupelastusosaamista Heinolaan

Heinolan lintuhoitolan päällikkö Tuuli Salmi sekä luonto-ohjaajaopiskelija Satu Helander osallistuivat marraskuun alussa WWF Suomen järjestämälle nelipäiväiselle öljyyntyneiden lintujen hoitokurssille. Kurssi pidettiin Helsingissä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalan kanssa, WWF Suomen puolelta kurssia organisoivat meriasiantuntija Vanessa Ryan sekä suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

WWF Suomi on eurooppalaisen öljyyntyneiden eläinten hoitoverkoston eli EUROWAn (European Oiled Wildlife Assistance) jäsen. EUROWA-verkosto kouluttaa asiantuntijoita ja vapaaehtoisia ympäri Eurooppaa yhteneväisten koulutusmallien mukaisesti sekä kehittää eläinten hoitomenetelmiä ja -standardeja. Verkoston kautta parannetaan myös yhteystyötä viranomaisten kanssa. WWF Suomi tarjoaa vapaaehtoisille verkoston perustason koulutuksen öljyyntyneiden lintujen hoidosta, sekä opettaa taitoja, joita kurssin läpäisseet voivat soveltaa onnettomuustilanteissa kokeneiden työntekijöiden valvonnassa.

Marraskuun kurssi oli edistyneemmän tason Advanced-koulutus, jossa sukellettiin syvemmälle öljyyntyneiden lintujen hoitoon. Aiheina neljän päivän kurssilla olivat muun muassa öljyyntyneiden lintujen kiinniotto, ensihoito, pesu, kuivaus ja kuntouttaminen vapautukseen. Kurssin suorittaneet on pätevöity EUROWAn Advanced Responder statuksella. EUROWA kouluttaa myös erikoisammattilaistason osaajia Specialist-koulutuksella, jota järjestetään muualla Euroopassa. Suomessa Specialist-osaajia on vain kaksi, joten on tärkeää, että koulutusta jatketaan ja sen ylläpitoon panostetaan jatkossakin.

WWF Suomi pyrkii siihen, että Suomessa luonnonvaraisten eläinten parissa työtä tekevät organisaatiot ja henkilöt hallitsisivat EUROWAn mallin mukaisen öljyyntyneiden eläinten hoidon.

Tavoitteenamme on, että maassamme olisi valmiina hoitoverkosto, jossa eläintenhoitoalan ammattilaiset on koulutettu yhtenäisellä koulutusmallilla, ja olisivat siten valmiit toimimaan hätätilanteessa viranomaisten johtamina kansainvälisten erikoisosaajien alaisuudessa, WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryan sanoo.

Heinolan lintuhoitolan päällikkö Tuuli Salmi kiteyttää koulutuksen antia erittäin innostavaksi ja motivoivaksi.

Heinolan lintuhoitola on ilolla osa kotimaista ammattilaisten lintujenpelastustiimiä, ja on upeaa olla WWF Suomen yhteistyökumppani, Tuuli kertoo.

Lintuhoitolan toimintaa on suunnitelmissa kehittää siihen suuntaan, että öljyonnettomuuden sattuessa siellä voisi järjestää EUROWA-malliin pohjautuvaa lintujen hoitoa ja kuntoutusta.

Lintuhoitolasta myös muistutetaan, että Ruokavirasto on purkanut tartuntatautivyöhykkeen, eli lintuhoitola on toiminut normaalisti 8.11.2023 lähtien. Tartuntavyöhykkeen purkaminen tarkoittaa sitä, että lintuhoitolan toimintaa koko kesän ja syksyn eri asteisesti rajoittaneet ohjeistukset voidaan purkaa. Myös vesilintuja voidaan ottaa vastaan ilman, että lintuyksilö on ollut jo valmiiksi vaaditun karanteenijakson muualla hoidossa. Jo aiemmin on voitu ottaa harkinnan varaisesti myös petolinnutkin vastaan.

Valokuvat: Vanessa Ryan / WWF Suomi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu