Esi- ja perusopetuksen osaava henkilöstö sai kiitosta

Kaksi koululaista ja koulutarvikkeita

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn oppilaille, huoltajille ja opetushenkilöstölle. Heinolassa kyselyyn vastasi 1031 esi- ja perusopetuksen oppilasta, 342 huoltajaa ja 178 opetushenkilöstöön kuuluvaa.

Kaikki vastaajaryhmät pitävät vahvuuksina osaavaa henkilöstöä, joka tukee oppilaita. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeen tärkeys on noussut. Henkilöstön vastauksissa on huoli, saavatko tukea tarvitsevat lapset ja oppilaat riittävästi tukea ajoissa. Yhteistyö ja viestintä huoltajien kanssa toimii hyvin. Sekä esi- että perusopetuksen tuloksissa nousi esille leikki- ja työrauhan kehittämisen tarve.

Suurin huoli tuloksissa oli laskenut mielekkyys ja halukkuus tulla kouluun. Samankaltainen huoli näkyy alkavana myös esiopetuksen vastauksissa. Heinolassa onkin aloitettu määrätietoinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tässä työssä keskeinen osa on toimenpiteillä lasten ja nuorten kiinnittymiseksi esi- ja perusopetukseen.

Aikaisemmissa kyselyissä kehitystarvetta on ollut erityisesti oppimistilojen terveellisyydessä ja viihtyisyydessä. Uusien koulurakennusten valmistuminen näkyy tuloksissa myönteisellä tavalla. Tulosten mukaan turvallisuuspuutteisiin reagoiminen on myös parantunut.

Lisätietoja

Opetus- ja koulutuspalveluiden laatuvastaava, rehtori Jani Alatalo, p. 044 797 8549

Varhaiskasvatuksen laatuvastaava, päiväkodin johtaja Riikka Hämäläinen, p. 050 595 0153

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu