Esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn tulokset parantuneet monella osa-alueella

Koululainen

Heinolan esi- ja perusopetuksen arviointikyselyssä kiitosta saivat osaava henkilöstö, yhteistyö ja viestintä huoltajien kanssa sekä uudet koulurakennukset.

Alkuvuodesta toteutettiin Päijät-Hämeen yhteinen esi- ja perusopetuksen arviointikysely huoltajille, oppilaille ja opetushenkilöstölle. Heinolassa kyselyyn vastasi 1219 oppilasta, 284 huoltajaa ja 123 opetushenkilöstöön kuuluvaa.

Kaikki vastaajaryhmät pitävät Heinolan vahvuuksina osaavaa henkilöstöä, joka tukee oppilaita. Oppilaiden saaman yksilöllisen tuen tärkeys on noussut vastauksissa. Henkilöstön vastauksissa näkyy huoli siitä, saavatko tukea tarvitsevat lapset ja oppilaat riittävästi tukea ajoissa. Erityisesti perusopetuksen kyselyssä nousi esille tarve osallistaa oppilaita kiusaamisen vastaiseen työhön.

Yhteistyö ja viestintä huoltajien kanssa toimii hyvin ja on tulosten mukaan parantunut. Esiopetuksessa lapset pääsevät oman kokemuksensa mukaan osallistumaan paremmin toiminnan suunnitteluun. Tulosten mukaan esiopetuksen toiminta ja kehittäminen perustuu aiempaa vahvemmin esiopetussuunnitelmaan.

Aikaisemmissa kyselyissä kehitystarvetta on ollut erityisesti koulun tilojen terveellisyydessä ja viihtyisyydessä. Uusien koulurakennusten valmistuminen näkyy jo tuloksissa. Fyysisten tilojen osalta tulokset ovat parantuneet, vaikka aluekohtaista vaihtelua on edelleen. Tulosten mukaan oppimisympäristöt mahdollistavat entistä paremmin monipuolisen toiminnan. Opetusta on mahdollista järjestää monipuolisemmin, kun oppimisessa käytetään monipuolisempia tiloja, menetelmiä ja välineitä. Myös tieto- ja viestintätekniikan merkitys on kasvanut ja sitä käytetään opetuksessa ja oppimisessa aiempaa enemmän.

Seudullisen esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn toteuttavat kahden vuoden välein kaikki Päijät-Hämeen kunnalliset koulutuksenjärjestäjät.

Lisätietoja:

Jani Alatalo
rehtori, Opetus- ja koulutuspalveluiden laatuvastaava
puh. 044 797 8549
jani.alatalo@heinola.fi

Riikka Hämäläinen
päiväkodin johtaja, esiopetuksen laatuvastaava
puh. 050 595 0153
riikka.hamalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu