Elinvoimalautakunta 8.6.2022 päätöskooste

Asiat

30 Elinkeinopäällikön (120009) rekrytointi

31 Maankäyttöinsinöörin (120004) rekrytointi

32 Vastaus valtuustoaloitteeseen 15.11.2021 – Neuvottelut sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen järjestämisestä Salpauksen Heinolan kampuksella

33 Lausunto julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön

34 Ajankohtaiskatsaus

35 Viranhaltijapäätökset

Kohdassa 30 päätösehdotukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Rekrytointityöryhmään valittiin puheenjohtaja Erika Tiainen, varapuheenjohtaja Mikko Hallikas, jäsen Mika Leppälä sekä elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Kohdassa 31 päätösehdotukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Rekrytointityöryhmään valittiin puheenjohtaja Erika Tiainen, jäsenet Jari Vastamäki, Tuomo Vesikko ja Netta Malin sekä elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari.

Kohdassa 33 päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että Heinolan kaupunki antaa asiasta työ- ja elinkeinoministeriölle pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon, johon on lisätty kokouksessa esiin tulleet kommentit.

Muut elinvoimalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja, puh.044 797 6230, liisa.koski-lukkari@heinola.fi

Erika Tiainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 755 0351, erika.tiainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu