Elinvoimalautakunta 26.5.2021 päätöskooste

Heinolan uimaranta

Asiat

32 § Ajankohtaiskatsaus

Annettu ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

33 § Elinvoimatoimialan toimintaohjeen muutos

Elinvoimalautakunta päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan elinvoimatoimialan toimintaohjeen tulevaksi voimaan 1.7.2021 lukien ja

2. kumota elinvoimalautakunnan 8.5.2019 hyväksymän elinvoimatoimialan toimintaohjeen uuden ohjeen tullessa voimaan.

34 § Maapoliittisen ohjelman päivitys

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan maapoliittisen ohjelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Lautakunta päätti lisäksi, että uudelle elinvoimalautakunnalle varataan iltakoulu uuden maapoliittisen ohjelman valmistelemiseksi.

35 § Kylä- ja asukasyhdistystoiminnan vuosiavustukset 2021

Elinvoimalautakunta päätti myöntää kylä- ja asukasyhdistystoiminnan vuosiavustukset vuodelle 2021 seuraavasti:

Jyrängön asukasyhdistys ry 800 €

Hirvisalo-Hujansalo Kyläyhdistys ry 900 €

Paistjärven Eränkävijät ry 700 €

Vierumäen kyläyhdistys ry 1900 €

Rievelinmutka ry 1100 €

Vartiomäki-Pääsinniemen kyläyhdistys ry 1300 €

Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys ry 1700 €

Lusin kyläyhdistys ry 1600 €

Yhteensä 10 000 €

36 § Oikaisuvaatimus 7.4.2021 vs. maankäyttöinsinöörin päätökseen § 26 1.4.2021

Elinvoimalautakunta päätti valmistelutekstistä ilmenevin perustein hyväksyä oikaisuvaatimuksen eikä tilusvaihtosopimusta allekirjoiteta, vaan asiassa edetään erillisin maakaupoin.

37 § Elinvoimatoimialan koronatuet yrityksille

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä valmistelutekstistä ilmenevän elinvoimatoimialan koronatukiehdotuksen, jossa

1. työllisyyden laajennettuun Heinola-lisään käytetään enintään 25 000 € työllisyydenhoidon budjetista ja

2. harkinnanvaraiseen tukeen hakemusten perusteella elinkeinopalveluiden budjetista enintään 25 000 €.

38 § Asemakaavan muutos 706/Akm Seurakuntakeskus

Elinvoimalautakunta päätti laittaa vireille asemakaavan muutoksen 706/Akm Seurakuntakeskus ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

39 § Oikaisuvaatimus vs. maankäyttöinsinöörin päätökseen § 30/2021

Elinvoimalautakunta päätti valmistelutekstistä ilmenevin perusteluin hylätä oikaisuvaatimuksen.

40 § Vuokrasopimuksen muuttaminen, 111-3-7-7, Siltakatu 45

Elinvoimalautakunta päätti, että Heinolan kaupungin ja St1 Oy välisen, tonttia 111-3-7-7, Siltakatu 45 koskevan vuokrasopimuksen 12 § muutetaan seuraavasti: Vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois rakennuksia lukuun ottamatta kaikki sellaiset omistamansa laitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa, jota vuokranantaja ei lunasta. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen.

41 § Kaavoituskatsaus 2021

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä kaavoituskatsauksen 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

42 § Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi ja todettiin, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

43 § Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asiat merkittiin tiedoksi.

Lisälistalta

44§ Elinkeinopäällikön viran (125004) rekrytointihaastatteluryhmä

Elinvoimalautakunta nimesi keskuudestaan jäsenet elinkeinopäällikön haastatteluryhmään.

Elinkeinopäällikön rekrytointihaastatteluryhmään valittiin: puheenjohtaja Turunen, varapuheenjohtaja Tähkänen sekä jäsenet Setälä ja Ketomäki.

Lisätietoja

Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja, puh.0447694141, heikki.makila@heinola.fi

Risto Turunen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, puh. 0440213111, risto.turunen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu