Elinvoimalautakunta 26.10.2022 päätöstiivistelmä

Punainen penkki ja maahan varisseet lehdet Tarhan pihassa.

Asiat

62 Talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2022 / Elinvoimatoimiala

63 Vuokranalennuspyyntö 6.9.2022 tontille 111-4-27-1

64 Asemakaavan muutos 715/Akm Cookentie, vireille tulo

65 Asemakaavan muutos 710 akm, Versowoodin pääkonttori

66 Oikaisuvaatimus, elinvoimalautakunta 21.9.2022 § 53 – Määräalan vuokraaminen sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten tontilta, 111-6-37-1, Rullantie 12 – Pro Heinola ry

67 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien kantelua asiassa määräalan 111-15-3-170-M501 lohkominen

68 Maanmittausinsinöörin tehtävien väliaikainen hoitaminen

69 Viranhaltijapäätökset

70 Ajankohtaiskatsaus

§ 63 maanvuokran alennuspyyntö -asiassa Vastamäki esitti Saarisen kannattaman vastaehdotuksen, että yrittäjälle ei myönnetä yhdenvertaisuusperiaatteiden perusteella maanvuokran alennusta 01.05.2022-30.11.2022 väliseltä ajalta vuokra-alueelle 111-4-27-1-V1.

Asiasta äänestettiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä elinvoimajohtajan päätösehdotukselle (Ketomäki, Hakala, Perintö, Simpanen, Vesikkoja Hallikas) ja 3 Ei-ääntä Vastamäen ehdotukselle (Saarinen, Vastamäki ja Vesikko). Puheenjohtaja totesi elinvoimalautakunnan äänin 6 vastaan 3 hyväksyneen elinvoimajohtajan tekemän esityksen asiassa.

Muut elinvoimalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Mikko Hallikas, elinvoimalautakunnan varapuheenjohtaja,
puh. 050 531 1013, mikko.hallikas@heinola.fi

(ei paikalla 26.10.2022 Erika Tiainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja,
puh. 040 755 0351, erika.tiainen@heinola.fi)

Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja,
puh.044 797 6230, liisa.koski-lukkari@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu