Elinvoimalautakunta 25.8.2021 päätöskooste

Ihmisiä Heinolan torilla

Asiat

53     Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus elinvoimalautakunnan kokouksissa 2021-2025

54     Ajankohtaiskatsaus

55     Elinvoimalautakunnan kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen jäsenille ja varajäsenille 2021-2025

56     Elinvoimalautakunnan pöytäkirjanotteiden allekirjoitusoikeus 2021-2025

57     Elinkeinopäällikön viran (120009) täyttäminen

58     Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2021, elinvoimatoimiala

59     Heinäsaaren leirintäalueen määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 111-406-3-137,
Heinäsaarentie 101

60     Asemakaavan muutos 708/Akm Vuohiniementie 7, 6. Tommola

61     Viranhaltijapäätökset

62     Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki elinvoimalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Ajankohtaiskatsauksen päätösehdotusta muutettiin kokouksessa niin, että katsauksen tiedoksi merkitsemisen lisäksi elinvoimalautakunta päätti aloittaa syyskaudella 2021 kokouksensa klo 17.00. Myös § 59 päätösehdotusta muutettiin kokouksessa lisäämällä siihen väliin uusi 5. kohta: elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa maankäyttöinsinöörin tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä tarkennuksia.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja,
puh.0447694141, heikki.makila@heinola.fi

Erika Tiainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja,
puh. 040 755 0351, erika.tiainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu