Elinvoimalautakunta 21.6.2022 päätöstiivistelmä

Ilmakuva keskustasta, Rantapuistosta ja venelaitureista.

Asiat

36 Asemakaavan muutos 694/Akm Kylpylänranta

37 Asemakaavan muutos 711/Akm Tähtiniementien kauppa-alue

38 Asemakaavan muutos 710/Akm Versowoodin pääkonttori

39 Ranta-asemakaava 69 Kurenniemi

40 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka-pianniemi-Virpilampi III

41 Asuin-, liike-, toimisto-, palveluasumis- ja yleisten rakennusten tontin vuokraaminen 111-4-7-8 ja 111-4-7-9, A.F. Airon katu 1a ja 1b

42 Ajankohtaiskatsaus 16 43 Viranhaltijapäätökset

Kohdassa 37 esittelijä muutti keskustelun jälkeen päätösesitystään seuraavasti:

Elinvoimalautakunta päättää

1. laittaa vireille asemakaavan muutoksen 711 Tähtiniementien kauppa-alue, jossa otetaan erityisesti huomioon lähellä sijaitsevan varhaiskasvatusyksikön liikkumisen tarpeet ja turvallisuus,

2. että Messuaukion pysäköinti poistetaan suunnitelmasta ja tilalle mietitään muuta vaihtoehtoa ja

3. lopettaa asemakaavahankkeen 700 Tähtiniemen kauppa-alue valmistelun.

Tämän jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

Muut Elinvoimalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Erika Tiainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 755 0351, erika.tiainen@heinola.fi

Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja, puh.044 797 6230, liisa.koski-lukkari@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu