Elinvoimalautakunta 21.2.2024 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

  1. Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen Heinolan elinvoimalautakunnan päätöksestä 13.12.2023 § 63 koskien asiaa oikaisuvaatimus, maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös 7.11.2023 § 6 – Kiinteistön 111-1-17-2, Savontie 3, ja kiinteistön 111-1-30-2, Virtakatu 11, ostaminen Heinolan vuokra-asunnot Oy:ltä Heinolan kaupungille – Pro Heinola ry
  2. Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle – Valitus Heinolan elinvoimalautakunnan päätöksestä 18.10.2023 § 50, Oikaisuvaatimus koskien kiinteistöillä 111-401-2-504, 111-401-2-11 ja 111-401-2-502 sijaitsevien rakennusten osoitenumeroinnin muutoksia
  3. Rautvuorentie 1, kesäkioskipaikan vuokrasopimuksen jatkaminen
  4. Rasite kiinteistön 111-2-9903-100 hyväksi tilan alueelle 111-401-21-23, Riihikallion koirapuiston pysäköintipaikat
  5. Työllisyydenhoitosuunnitelma 2024
  6. Asemakaavan muutos 694/Akm Kylpylänranta
  7. Kaavoituskatsaus 2024
  8. Viranhaltijapäätökset
  9. Ajankohtaiskatsaus

Kaikki elinvoimalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti. Kohdassa 10 Asemakaavan muutos 694/Akm Kylpylänranta jäsen Simpanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun, esitys ei saanut kuitenkaan kannatusta.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja
Erika Tiainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja,
puh. 040 755 0351 , etunimi.sukunimi@heinola.fi

Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja,
puh.044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu