Elinvoimalautakunta 14.11.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

55 Asemakaavan muutos 711 Tähtiniementien kauppa-alue, ehdotuksen nähtävillepano
56 Maankäytön strateginen tavoitekartta
57 Asumisen kehittämisohjelma
58 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, Elinvoimatoimiala
59 Elinvoimalautakunnan kokoukset vuonna 2024
60 Viranhaltijapäätökset
61 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
62 Ajankohtaiskatsaus

Kaikki elinvoimalautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti. Maankäytön strategisen tavoitekartan liitteitä muokattiin.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja
Erika Tiainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja,
puh. 040 755 0351 , etunimi.sukunimi@heinola.fi

Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja,
puh.044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu