Elinvoimalautakunnan 23.6.2021 päätöskooste

Kuvassa nuoria suppailemassa järvellä.

Asiat

45 § Ajankohtaiskatsaus

Annettu ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

46 § Ranta-asemakaava 67/Rak Rastintaipale

Elinvoimalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen esitettäväksi valtuustolle, että se hyväksyy 29.9.2020 päivätyn ranta-asemakaavan 67/Rak Rastintaipale. Hyväksytty ranta-asemakaava-asiakirja arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.04.

47 § Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 66/Rak, Rakm Viikinkallio

Elinvoimalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen esitettäväksi valtuustolle, että se hyväksyy 2.9.2020 päivätyn ranta-asemakaava ja -muutoksen kartan 66/Rak, Rakm Viikinkallio. Hyväksytty ranta-asemakaava-asiakirja arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.04.

48 § Vuokrasopimuksen muuttaminen, Heinolan Pursiseura ry:n vuokrasopimus Hevossaaressa

Elinvoimalautakunta päätti muuttaa Heinolan kaupungin ja Heinolan Pursiseura ry:n välistä vuokrasopimusta siten, että vuokrasopimuksen vuokra-aika jatkuu 20 vuotta päättyen 31.12.2041 ja jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota 6 kk ennen vuokrakauden päättymistä. Muut vuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

49 § Vuokrasopimuksen muuttaminen, Heinolan Pursiseura ry:n vuokrasopimus Heinäsaaressa

Elinvoimalautakunta päätti

1. muuttaa Heinolan kaupungin ja Heinolan Pursiseura ry:n välistä vuokrasopimusta siten, että vuokrasopimuksen vuokra-aika jatkuu 20 vuotta päättyen 31.12.2041 ja jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota 6 kk ennen vuokrakauden päättymistä

2. muuttaa vuokra-alueeseen liittyvänä oikeutena olevan autopaikan (n. 400 m2) sijaintia Heinäsaaren alueelle liitekartan mukaisesti ja

3. vuokra-alueen uudet sijaintikiinteistöt ovat 111-406-3-132 (Niemelä) ja 111-406-3-137 (Heinäsaari)

Muut vuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

50 § Vuokrasopimuksen jatkaminen, 111-4-27-1, Siltakatu 46

Elinvoimalautakunta päätti, että Tmi Tarja Varpeniuksen vuokrasopimusta jatketaan 10 vuodella 1.7.2021 alkaen eli 30.6.2031 asti. Muut vuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

51 § Rakennuspaikoiksi tarkoitettujen kiinteistöjen tai määräalojen myynti- ja varaamisohjeet

Elinvoimalautakunta päätti, että rakennuspaikkojen varaus- ja luovutusohjeisiin tehdään seuraavat muutokset:

1. samasta rakennuspaikasta saman vuorokauden aikana tulleet varaukset arvotaan varaajien kesken

2. varauksesta tehdään viranhaltijapäätös vain teollisuus, liike- ja yleisten rakennusten rakennuspaikkojen osalta. Pientalorakentamiseen tarkoitettujen rakennuspaikkojen osalta varauksesta ei tehdä viranhaltijapäätöstä

3. varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnassa tai vuokrattaessa

4. rakentamisvelvoitteen määräaika on 3 vuotta kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta

5. lisätään rakennuspaikkojen myynti- ja vuokrausohjeisiin maininta, että luovutuksesta tehdään viranhaltijapäätös ja

6. muutetaan tekstiin sanan vuokramies tilalle vuokralainen.

52 § Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi ja todettiin, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Lisätietoja

Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja, puh.0447694141, heikki.makila@heinola.fi

Risto Turunen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja, puh. 0440213111, risto.turunen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu