Digiturvalla tulevaan -yhteishankkeella lisätään kuntien tietoutta digitaalisesta turvallisuudesta

Digiturva

Digiturvalla tulevaan -hanke on valtiovarainministeriön digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Heinola, Orimattila ja Kärkölä.

Hanke pyrkii löytämään välineet ja menetelmät, joilla lisätään virkamiesten, ylimmän johdon ja erityisesti luottamushenkilöiden digitaalisen turvallisuuden tietoisuutta kuntaorganisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tavoitteena on, että kunnat ymmärtäisivät huomioida digitaalisen turvallisuuden merkityksen jo strategiatason työskentelystä lähtien ja sitä kautta saisivat tuotettua kuntalaisille luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita. Samalla kuntatason strategiatyö saisi uusia elementtejä ja ajatuspohja palveluiden tuottamisesta laajenisi. Myös ymmärrys digitalisaation merkityksestä saa varmasti uusia ulottuvuuksia, toteaa Heinolan kaupungin tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen.

Hankkeessa luodaan digitalisen turvallisuuden käsikirja kuntien luottamushenkilöille ja kuntakohtaiset ylemmän tason suunnitelmat digitaalisten palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Samalla luodaan malleja, kuinka digitaalinen turvallisuus huomioidaan kuntastrategiatyön prosesseissa alusta alkaen. Malleissa painotetaan etenkin toiminnan uhkia, niiden arviointia ja vaikutuksia.

Hankkeen tuella digitaalinen turvallisuus ja sen arviointi tulevat osaksi normaalia toimintaa. Samalla saadaan sitoutettua kuntien ylin johto ja luottamushenkilöt digitaalisten asioiden äärelle samalla tavalla kuin vaikkapa kaavoitukseen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, jatkaa tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen. 

Kuntien Tiera Oy kumppanina kehittämisessä

Hanke on käynnistynyt työpaketti 1:llä, jossa analysoidaan hankekuntien digitaalisen turvallisuuden nykytilaa. Käytännön työ laitettiin käyntiin 27.1.2022 ja 22.2.2022 pidetyissä hankekuntien ja hankekumppanin Tieran yhteisissä Kickoff -tilaisuuksissa.

Työ jatkuu hankekuntien digitaalisen turvallisuuden nykytilan arvioinnilla. Työmenetelminä arvioinneissa käytetään mm.  haastatteluja, luottamushenkilöille suunnattavaa kyselyä ja olemassa olevan dokumentaation katselmointia. 

Lisätietoja hankkeesta

Vesa Huttunen
tietohallintopäällikkö, Heinolan kaupunki
hankkeen projektipäällikkö
p. 044 797 8500 | vesa.huttunen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu