Digiturvalla tulevaan -hanke etenee

Digiturva

Digiturvalla tulevaan -hanke on Valtiovarainministeriön digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Heinola, Orimattila ja Kärkölä.

Hanke pyrkii löytämään välineet ja menetelmät, joilla lisätään virkamiesten, ylimmän johdon ja erityisesti luottamushenkilöiden digitaalisen turvallisuuden tietoisuutta kuntaorganisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tavoitteena on, että kunnat ymmärtäisivät huomioida digitaalisen turvallisuuden merkityksen jo strategiatason työskentelystä lähtien ja sitä kautta saisivat tuotettua kuntalaisille luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita. Samalla kuntatason strategiatyö saisi uusia elementtejä ja ajatuspohja palveluiden tuottamisesta laajenisi. Myös ymmärrys digitalisaation merkityksestä saa uusia ulottuvuuksia, toteaa Heinolan kaupungin digi- ja tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen.

Tämä ajankohtainen hanke on herättänyt kiinnostusta etenkin kuntasektorilla. Hankkeen projektiryhmäläisistä Jouni Nieminen ja Vesa Huttunen osallistuivat kansalliselle digiturvaviikolle paneelikeskustelijoina. Lisäksi hankkeesta on uutisoitu niin valtakunnallisissa kuin seudullisissakin medioissa.

Hanke etenee suunnitellusti

Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen, digitaalisen turvallisuuden nykytila-analyysi valmistui keväällä 2022. Hankekunnat saivat analyyseistä johdetuista toimenpide-ehdotuksista hyviä eväitä toimintansa kehittämiseen.

Työpaketit kaksi ja kolme ovat käynnistyneet ja niissä keskitytään luottamushenkilöiden digiturvatietouden lisäämiseen valmennusohjelman avulla. Tämän lisäksi lisätään hankekuntaorganisaatioiden, etenkin ylimmän johdon ja luottamushenkilöjohdon osaamista riskien-, varautumisen-, jatkuvuuden- ja toipumisenhallinnan kokonaisuuksien parissa.  

Kumppanina hanketyössä on Kuntien Tiera Oy.

Lisätietoja

Vesa Huttunen
Digi- ja tietohallintopäällikkö
+358447978500 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu