Digi-palveluita kehitetään LAB-ammattikorkeakoulun ja Heinolan kaupungin yhteistyöllä

Heinolan kaupungin tavoitteena on edistää opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä erilaisin keinoin. Syksyllä 2023 LAB-ammattikorkeakoulu sekä Heinolan kaupunki kehittävät yhdessä Heinolan kaupungin digitaalisia palveluita osana opiskelijoiden digikehittämisen opintojaksoa.

Opiskelijaprojektin tarkoituksena on kartoittaa nykyisiä kaupungin tarjoamia digitaalisia palveluita sekä vertailla niitä saman kokoluokan verrokkikuntien digitaalisiin palveluihin. Nykytila-analyysin sekä vertailun pohjalta mietitään myös mitä uusia digitaalisia palveluita voisi tuottaa asukkailleen. Tämän lisäksi kartoitetaan, kuinka nykyisin käytössä olevia palveluita voitaisiin jatkokehittää sekä tuoda kaupunkilaisille helpommin lähestyttäviksi. Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti pienryhmissä sekä hyödyntävät työssään moderneja tekniikoita.

Myös kaupunkilaisia osallistetaan

Myös kaupunkilaiset voivat osallistua digipalveluiden kehittämiseen.

Kaupunkilaisia osallistetaan tuomaan oma näkemyksensä valittuihin kehityskohteisiin 8.11.2023 klo 17-19 Heinolan kaupungintalolla järjestettävässä ideointitapahtumassa, jossa LABin opiskelijat ohjaavat sekä fasilitoivat toimintaa pop-up -tyylisessä työpajassa.

Kyseiseen työpajaan on vapaa pääsy kaikilla kaupunkilaisilla – toivomme, että kaupunkilaiset toisivat laajasti näkemyksiään valittuihin kehityskohteisiin.

Kyseisten opiskelijatyönä syntyneiden tuotosten pohjalta Heinolan kaupunki saa tuoretta näkemystä digitaalisten palveluiden tasosta sekä kehittämiskohteista toimenpiteitä varten. Opiskelijat saavat puolestaan käytännönläheistä harjoitusta digitaalisten palvelujen, heurististen arviointien sekä fasilitoinnin parissa.

Jatkossa on tarkoitus tunnistaa myös muita yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten harjoitustöiden, projektien sekä harjoittelun parissa.

Lisätietoja

Jari Kinnunen
digi- ja tietohallintopäällikkö
+358 44 797 8500 | etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu