Autismitietoisuuden viikkoa vietetään 27.3. – 2.4.2023

Autismiliitto järjestää nyt seitsemättä kertaa autismitietoisuuden viikon. Viikkoa vietetään 27.3. – 2.4.2023 teemalla #EiRiitä. Kampanjaviikon tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä autismikirjosta. Teemalla viitataan palveluiden, tukitoimien, työpaikkojen, voimavarojen sekä rahoituksen riittävyyteen sekä ymmärryksen ja osaamisen puutteeseen kohdata autistinen henkilö. Pelkkä hyvä tahtokaan ei riitä, jos apua ei kuitenkaan saa. Tietämättömyys tai resurssien niukkuuteen vetoaminen ei riitä – nyt on aika toimia.

Kampanjaviikolla järjestetään erilaisia tapahtumia autisteille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ympäri Suomen.

Kansainvälistä autismitietoisuuden päivää vietetään vuosittain 2.4.

Mitä autismi on?

Autismi on synnynnäinen ja koko elämän mittainen tila, joka ilmenee hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Osa autisteista pystyy elämään hyvinkin itsenäisesti ja toiset taas tarvitsevat vahvaa yhteiskunnan tukea läpi koko elämänsä. Tuen tarve voi muuttua iän, elämäntilanteen ja saatavilla olevien tukitoimien vaikutuksesta. Autismi ei ole huonon vanhemmuuden tai kasvatuksen tulos vaan sillä on geneettinen ja fysiologinen tausta, joka ilmenee monin eri tavoin. Autismi yleensä huomataan siinä vaiheessa, kun lapsen tulisi alkaa opettelemaan vuorovaikutustaitoja ja koska autismi ei usein näy ulospäin, niin autistisen ihmisen käyttäytymistä voidaan tulkita väärin.

Mikä ihmeen autismikirjo?

Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Se voi aiheuttaa hyvin vaihtelevia toiminnallisia esteitä, joilla on suora vaikutus autistisen henkilön elämään ja arkeen.  Termi ”autismikirjo” kuvaa autismin monimuotoisuutta, yksilöllisyyttä ja erilaisia toimintakyvyn vaihteluita.  Autistinen ihminen on ainutlaatuinen, joten heidän aistien välittämä tieto ja niiden tulkinta on täysin yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa.

Yhteisiä yleisiä ydinpiirteitä:

  • Vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, etenkin vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa toisten ihmisten kanssa sekä sosiaalisessa mielikuvituksessa.
  • Aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa.
  • Yli- tai aliherkkyys erilaisille aistimuksille kuten esimerkiksi äänet, kosketus, valot, värit ja kipu.
  • Vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa.
  • Poikkeavan voimakas hermoston kuormittuminen ja stressitason nousu.
  • erityisiä mielenkiinnon kohteita, jotka voivat ilmetä jo varhaisessa kehitysvaiheessa.

Autismiin liittyy ydinpiirteiden lisäksi myös paljon vahvuuksia ja voimavaroja. Tällaisia ovat muun muassa hyvä keskittymiskyky ja kyky havaita yksityiskohtia sekä ratkaista monimutkaisiakin ongelmia ja hyvä oikeudentaju.

On kuitenkin aina tärkeä muistaa, että autismi ei ole valinta, vaan se on synnynnäistä ja siihen ei kukaan pysty itse vaikuttamaan, että onko autistinen vai ei.

Video autismista

Lisätietoa:

Autismiliitto

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu