Autismikirjo lapsuudessa ja nuoruudessa -yleisöluento pidettiin Heinolan kirjastossa

Keskiviikko illansuussa Heinolan kirjastoon kokoontui reilut 30 henkilöä kuulemaan neuropsykologi Satu Häkkisen asiantuntijaluentoa ”Autismikirjo lapsuudessa ja nuoruudessa”.

Tilaisuuden tunnelma oli mukavan välitön ja myönteinen. Satu Häkkisen näkökulma aiheeseen oli todella avaava ja puhutteleva, hän höysti kivasti puheenvuoroaan huumorilla. Kokemusasiantuntija Suvi Tuomiharju toi hienosti esille omaa kokemusta sekä toi autismikirjon lähelle kuulijoita. Aito kohtaaminen ja vuorovaikutus nousivat esille molempien asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Kohtaamisesta tekee tärkeän se että, joku ymmärtää ja antaa tilaa olla oma itsensä.

Satu Häkkinen Heinolan kaupungin kirjastossa luennoimassa.

Neuropsykologi Satu Häkkinen on tutkinut kehityksellisiä neuropsykiatrisia oirekuvia ja niiden vaikutuksia yksilön arkeen. Hän toimii tutkijana, kouluttajana, kirjailijana ja neuropsykologisten kuntoutuspalveluiden tarjoajana. 

Neuropsykologisessa tutkimuksessa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on olennaista toimivien tukikeinojen suunnittelussa. Kuntoutuksessa keskeistä on vuorovaikutus ja luottamus, jonka päälle yhteinen työskentely rakentuu, sanoo Satu Häkkinen

Hän on työskennellyt neuropsykiatristen asiakkaiden parissa yli kymmenen vuotta. Työn ohessa on syntynyt kirjallista materiaalia, viimeisimpänä ”Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa”

Tunnevalo on hetki, jolloin kohtaaminen tapahtuu. Pohjalla on autismikirjon lapsen kokemus kohdatuksi tulemisesta, valon hetkestä. Kirjan tärkein ajatus liittyy kuitenkin aikuisen tunnehetken äärelle pysähtymiseen. Kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin, joita kohtaamiset herättävät aikuisessa. Kirjan avulla on mahdollista oppia tunnistamaan paremmin sekä omat, että lapsen lähtökohdat tunnevaloon, kohtaamisen hetkeen, kertoo neuropsykologi Satu Häkkinen.

Tunnevalo, kirja sisältää tietoa autismikirjon erityispiirteistä, teoriaa elävöittäviä esimerkkejä, sekä kirjoittajan omia kokemuksia tunnevalosta. Lukijan oman pohdinnan tueksi kirjasta löytyy myös tehtäviä ja harjoituksia sekä malli opettajien väliseen vertaismentorointiin.

Luento herätti niin vilkasta keskustelua yleisön ja esiintyjien kesken, että kirjaston aukioloaikakin jo umpeutui.

Yleisöluento oli osa Heinolan panostusta valtakunnallisen autismitietoisuuden viikon ohjelmaa. Kirjastossa on myös jaossa ilmaista materiaalia autismista.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu