Aleksis Kiven päivänä Heinolan kirjastossa keskustellaan lukutaidosta

Lukutaito muuttuvassa maailmassa on aiheena Heinolan kaupunginkirjaston syksyn ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa. Ohjattu dialogi järjestetään kirjaston Kotiseutuhuoneessa tiistaina 10.10.2023 kello 14–16. 

Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä on hyvä aika lisätä ymmärrystä siitä, mikä on lukemisen ja lukutaidon merkitys meille, suomalaisille ja heinolalaisille. 

Kansallisen lukutaito-ohjelman mukaan Suomessa on vahva sivistyspohja, jossa oppiminen ja tietoperustuvat lukutaitoon ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Monipuolinen lukutaito on turvallisen yhteiskunnan, toimivan demokratian ja tasa-arvon perusta. Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on oikeus monipuoliseen lukutaitoon ja sen vahvistamiseen.

Suomi on kansainvälisesti verrattuna lukutaidon kärkimaa, mutta kansallisella tasolla lukutaitotason lasku 2000-luvulla on herättänyt huolta lukutaitomme tulevaisuudesta.  Lukutaito on eriytymässä, jotkut lukevat sujuvasti, jotkut eivät selviä yksinkertaisestakaan tekstistä. 

Mitä lukeminen on merkinnyt sinulle elämän eri vaiheissa? Miten lukutaitoa voisi edistää vielä aikuisenakin? Pitääkö lukemiseen kannustaa? Tuleeko minusta parempi ihminen, kun luen?

Keskustelun tavoitteena on laajentaa ymmärrystä siitä, millainen merkitys lukutaidolla on ihmisten elämässä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Keskustelussa emme tee päätöksiä tai hae yksimielisyyttä, vaan kuuntelemme erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. 

Tule kertomaan omista kokemuksistasi ja kuulemaan, millaisia kokemuksia muilla on. 

Ohjatun dialogin tavoitteena ei ole ratkaista ongelmia vaan syventää ymmärrystä aiheesta. Keskustelussa käytetään rakentavan keskustelun pelisääntöjä, joilla pyritään luomaan tasavertainen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Paikkoja on rajoitetusti, jotta jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi.  

Ilmoittaudu siis keskusteluun mukaan mahdollisimman pian! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Mirja Sipilä, kirjastopalvelujohtaja, Heinolan kaupunginkirjasto, mirja.sipila@heinola.fi, p. 044 797 6842. 

Keskustelu on osa kirjastojen Minun kuntani -demokratiahanketta, jonka tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ihmisten kesken ja lisätä luottamusta lähihallintoon. 

https://lahdenake.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/minun-kuntani-kirjasto-yhteisten-asioiden-keskustelufoorumina-ja-medialukutaidon-tukijana/

Kirjastojen demokratiahankkeen logo.
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu