Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Yrityksen rahoitus

Yrityksen perustamis- ja erilaisissa kehitysvaiheissa yrityksillä on hyvin erilaisia rahoitustarpeita.

Läheskään aina yritys ei pysty toimimaan ilman ulkopuolista rahoitusta investointeihin, käyttöpääomaan, tuotekehitykseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja vastaaviin liittyen.

Perinteisen pankkirahoituksen lisäksi on olemassa joukko erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten tukia, lainoja, sijoituksia ja takauksia. Pelkästään julkisella puolella on useita tahoja, joilta on saatavissa erityyppisiin kohteisiin rahoitusapua.

Useimmiten kuitenkin tarvitaan myös omarahoitusta. Yksityisellä puolella on enkelisijoittajia, pääomasijoittajia, yrityskiihdyttämöitä, joukkorahoittajia ja muitakin vaihtoehtoja.

EU:n kautta on saatavissa tukia rakennerahastojen kautta (ESR, EAKR). Maaseuturahastolla pyritään edistämään maaseutualueiden yritystoimintaa, ei siis ainoastaan maa- ja metsätalousalan toimintaa.

Horisontti-ohjelmaan liittyy erityisesti PK-yritysten kehittämisen rahoitus.

Heinolan kaupunki pyrkii saamaan monipuolisesti kehittämisrahaa alueen yritysten hyväksi neuvonnan ja yhteishankkeiden kautta. Tekesin kautta on saatavissa erityisesti innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen liittyvää rahoitusta.

Tule keskustelemaan tilanteestasi ja tarpeistasi. Kerromme parhaamme mukaan miten voisit saada rahaa yritystoimintasi eteenpäinviemiseen.

Suosituimpia rahoitustyökaluja

Tutustu suosituimpiin rahoitustyökaluihin: