Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Tältä sivulta löydät tietoa tarvittavista ympäristöluvista ja ilmoituksista.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 on luettelo ympäristöluvanvaraisista toiminnoista.

Ohjeet lupahakemuksen tekemiseen ja jättämiseen löytyvät täältä.

Ympäristölupa tulee olla myös

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta;
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista;
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;

 Uusi ympäristölupa on haettava ympäristöluvan saaneen toiminnan olennaiseen muuttamiseen.

Ympäristölupa haetaan Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella.

Toiminnan rekisteröinti

Osa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on siirretty rekisteröintimenettelyyn. Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on luettelo rekisteröitävistä toiminnoista.

Tästä ohjeet rekisteröinti-ilmoituksen tekemiseen ja jättämiseen.