Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
27.06.2018

Yli 100 osaajaa kiinnostui Heinolasta

100 osaajaa

Keväällä käynnistynyt 100 osaajaa Heinolaan -kampanja tuotti kaupungin elinvoimapalveluihin yhteensä yli sata hakemusta ja yhteydenottoa. Sähköpostihakemuksia saatiin runsaat 50 ja saman verran tuli myös muita tiedusteluja Heinolan työmahdollisuuksista sekä asuin- ja harrastusmahdollisuuksista.

Eniten yhteydenottoja on tullut Päijät-Hämeen alueelta, mutta myös muualta Suomesta Seinäjoen ja Kuopion alueita myöten. Hakijoiden ammatti- ja koulutustaustat ovat olleet monipuolisia ja hakijoina on ollut niin itseoppineita tekijöitä kuin diplomi-insinöörejäkin.

–Myös yrityksiin on tullut suoria hakemuksia, joissa viitattiin käynnissä olevaan kampanjaan. Hakijoiden joukossa on halukkaita paluumuuttajia, muualla työssä käyviä henkilöitä sekä työpaikan vaihtajia. Kaukaisin hakemus tuli Japanista saakka, kertoo elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.

Kampanjan tuloksena saaduista hakemuksista noin 50 lähetettiin edelleen yrityksiin. Tällä hetkellä työllistyneitä on 12 henkeä. Osa hakemuksista on edelleen yrityksissä käsiteltävinä. Samoin hakijoiden haastatteluja tehdään edelleen.

Pula osaavasta työvoimasta kasvun esteenä

Kampanjan aikana kaupungin elinvoimapalvelut on toiminut tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Kaattari kertoo kampanjassa tehtävän työn eroavan TE-toimistojen työstä siinä, että suurin osa Heinolan yrityksissä haettavana olevista työpaikoista on sellaisia, ettei niihin päteviä henkilöitä ole työttöminä työnhakijoina. Sen vuoksi kampanja on suunnattu erityisesti työpaikan ja mahdollisesti myös asuinpaikan vaihtoa harkitseville henkilöille.

Syksyllä on tarkoitus kerätä työnantajilta palautteet ja suunnitella tulevat toimenpiteet osin niiden perusteella.

–Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta on erittäin kovaa. Rekrytointiongelmat ovat joillekin heinolalaisille yritykselle tällä hetkellä kasvun esteenä. Yritykset kyselevät löytyykö työvoimaa, jos he jättävät tarjouksen tai ovat saamassa uuden urakan.

Kaattarin mukaan uusia yrityksiä hankkiessa tonttien ja toimitilojen lisäksi työvoiman saanti on keskeinen kysymys, johon on löydettävä uskottava vastaus.

–Vastaukseksi ei enää riitä, että kaupungissa on TE-toimiston sivupiste. Rekrytointiosaamisesta ja –kokemuksista pitää pystyä kertomaan yrityksille uskottavasti.

Lisätietoja:

Timo Kaattari
Elinkeinopäällikkö
p. 050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

Kampanja: http://isoelama.heinola.fi/100-osaajaa/ 

 

Kategoria: