Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Kurpanharjun päiväkoti. Kuva: Jussi Mäkelä.
 • Yleistä varhaiskasvatuksesta

  Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Se on aikuisten ja lasten välistä kasvatuksellista vuorovaikutusta. 

  Heinolassa varhaiskasvatuksesta vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut.

  Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus muodostuu kaupungin ja yksityisten palvelutuottajien järjestämästä päivähoidosta, esiopetuksesta , koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta että Heinolan perhekeskuksen, seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten muusta avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. 

  Kaupungin varhaiskasvatuspalvelut mahdollistavat hyvän lapsuuden yhteistyössä vanhempien kanssa. Palvelut toteutetaan toimimalla turvallisessa ja lapsen kehitystasoa vastaavassa oppimisympäristössä.

  Varhaiskasvatusta tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sellaisin toimintamuodoin ja -ajoin kuin perheiden, lasten ja alueelliset tarpeet edellyttävät. Lue lisää Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta, joka löytyy ohesta liitteenä.

  Varhaiskasvatuksen tietojärjestemä Heinolan kaupungin varhaiskasvatus siirtää 1.1.19 alkaen Heinolan varhaiskasvatuksen tietoja Vardaan.
  Varhaiskasvatuksen tietovaranto - VARDA

   Varhaiskasvatusalueet

  Heinola on jaettu viiteen varhaiskasvatusalueeseen:

  • Jyränkö
  • Kirkonkylä ja Lusi
  • Sinilähde, Myllyoja, Vierumäki
  • Keskusta, Mustikkahaka, Veljeskylä ja Rainio
  • Tommola

  Maksupäätös- ja laskutusasiat 

  Minna Ollikainen