Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Kurpanharjun päiväkoti. Kuva: Jussi Mäkelä.
 • Yleistä varhaiskasvatuksesta

  Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Se on aikuisten ja lasten välistä kasvatuksellista vuorovaikutusta. 

  Heinolassa varhaiskasvatuksesta vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut.

  Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus muodostuu kaupungin ja yksityisten palvelutuottajien järjestämästä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, avoimista varhaiskasvatuspalveluista ja Heinolan perhekeskuksen, seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten muusta yhteisesti järjestämästä varhaiskasvatustoiminnasta. 

  Kaupungin varhaiskasvatuspalvelut mahdollistavat hyvän lapsuuden yhteistyössä vanhempien kanssa. Palvelut toteutetaan toimimalla turvallisessa ja lapsen kehitystasoa vastaavassa oppimisympäristössä.

  Varhaiskasvatusta tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sellaisin toimintamuodoin ja -ajoin kuin perheiden, lasten ja alueelliset tarpeet edellyttävät. Lue lisää Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta, joka löytyy ohesta liitteenä.

  Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Heinolan kaupungin varhaiskasvatus siirtää 1.1.19 alkaen Heinolan varhaiskasvatuksen tietoja Vardaan.
  Varhaiskasvatuksen tietovaranto - VARDA

  Varhaiskasvatusalueet

  Heinola on jaettu viiteen varhaiskasvatusalueeseen:

  • Jyränkö
  • Kirkonkylä ja Lusi
  • Sinilähde, Myllyoja, Vierumäki
  • Keskusta, Mustikkahaka, Veljeskylä ja Rainio
  • Tommola

  Muistutus ja kantelu

  Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Varhaiskasvatuksen asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun.

  Muistutus

  Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti. Muistutuksen tekemisessä ei ole määräaikaa. Muistutuksen käsittelee ja selvittää varhaiskasvatusjohtaja. Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Mustutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannelle asiasta valvovalle viranomaiselle.

  Kantelu

  Varhaiskasvatuksessa mahdollisesti ilmenneistä epäkohdista voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.avi.fi.