Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Yleistä vammaispalveluista

Vammaisten henkilöiden erityispalvelujen tavoitteena on turvata vammaisen kuntalaisen selviytyminen tavanomaisissa elämän toiminnoissa ja järjestää hänelle tarpeenmukainen hoito ja huolenpito avopalvelujen tukitoimin.

Kunnan tehtävänä on lisäksi turvata tarpeenmukainen hoito laitoksessa tai perhehoidossa. Vammaisten erityispalveluina turvataan kehitysvammaisten palvelut.

Vammaispalveluja voi hakea, jos ei selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden takia ja jos peruspalvelut eivät ole riittäviä. Osassa palveluista on käytössä myös palveluseteli

Vaikeavammaisten palveluja

  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen apu
  • päivätoiminta

Määrärahasidonnaisia palveluita ja tukitoimia

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin
  • muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

Toimintaamme ohjaavat

Vammaispalveluiden seudulliset ohjeet

Sosiaalihuoltolaki

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista