Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Yleistä esiopetuksesta

Esiopetuksella tarkoitetaan vuotta ennen peruskoulun alkamista tarjottavaa maksutonta opetusta. 

Esiopetuksella taataan lapsille tasavertaiset mahdollisuudet kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja vahvistaa sosiaalisien taitojen ohella tervettä itsetuntoa leikin ja opetuksen avulla.

Alkuluokkamalli

Esiopetusta toteutetaan Heinolassa alkuluokkamallilla tai sitä mukaillen. Alkuluokkamallissa eskarilaiset ja ekaluokkalaiset työskentelevät yhteisessä oppimisympäristössä, jossa työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja moniammatillisena tiiminä.

Eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.

Lapsi saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun. Oppiminen tapahtuu oppimista ja leikkiä tukevissa erilaisissa ja erikokoisissa toimintaryhmissä.

Lue lisää ohessa liitteenä olevasta Alkuluokkatoiminnan opetussuunnitelmasta.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään Heinolassa päiväkotien alaisuudessa joko päiväkodin tai koulujen tiloissa. Vanhemmat voivat myös itse järjestää ja vastata esiopetusvelvoitteesta.

Esiopetuksesta vastaa Heinolan varhaiskasvatuspalvelut.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään siitä perheen bruttotulojen mukainen maksu.

Esioppilaiden terveydenhuollosta löydät tietoa täältä.