Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Yleiskaavoitus, Lusi. Kuva: Heinolan kaupunki.
 • Hevossaari. Kuva: Vallas.

  Yleiskaavoitus

  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Siinä sijoitetaan ja sovitetaan yhteen yhdyskunnan eri toiminnot, kuten asutus, palvelut, työpaikat ja virkistysalueet. Samalla suunnitellaan niiden välisten yhteyksien järjestäminen.

  Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

  Yleiskaavan laatimisesta tai muuttamisesta päättää ja vastaa kunta. Yleiskaava esitetään kaavakartalla, johon liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset. Yleiskaavaan liittyy myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

  Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleinen osayleiskaavojen tyyppi on rantaosayleiskaava.

  Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan, jolloin sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.

  Tietoa Heinolan yleiskaavoituksesta

  Heinolassa yleiskaavat valmistelee elinvoima toimialan maankäytön palvelualueen  kaavoitusyksikkö. Päätöksen yleiskaavoituksen aloittamisesta tekee kaupunginhallitus.

  Valmistelun aikana yleiskaavatyön etenemisestä päättää elinvoimalautakunta, hyväksymisvaiheessa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

  Tutustu kaavoituskatsaukseen ohesta löytyvästä liitteestä.