Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Yksityistiet

Heinolan kaupungin alueella on 250 virallista yksityistietä.Näiden yhteispituus on noin 560 km.

Kunnallisen avustuksen piiriin kuuluu noin 120 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 400 km.

Haja-asutusalueen tiet ovat ryhmitettävissä pääosin kolmeen ryhmään:

  • Maantiet. Käsittää tärkeimmän tieverkoston ja niiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus.

  • Yksityistieverkosto. Tienpitäjänä toimii yksityistien tiekunta, joka kerää tarvittavan rahoituksen tieosakkailta yksikkömaksuina. Tiekunta voi saada kunnan avusta ja joissain tapauksissa myös valtion avustusta esimerkiksi siltojen korjauksiin. Tähän ryhmään kuuluvat myös useimmat metsäautotiet.

  • Rasitetiet, sopimukseen perustuvat tiet (mökkitiet) ja yksityiset eli omat tiet. Näille teille on tyypillistä että niitä saa käyttää ainoastaan tieoikeuden haltijat ja kukin vastaa omien tarpeidensa mukaan kunnossapidosta.