Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Yksityistieavustukset

Kaupunki myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Avustettavan yksityistien tulee palvella pysyvää asutusta tai sillä on oltava huomattava paikallinen merkitys. Tien tulee olla vähintään 300 metriä pitkä.

Avustus ja sen määrä on täysin kaupungin harkinnassa ja avustusmäärät vaihtelevat vuosittain talousarvion puitteissa. Heinolan kaupungin tekninen lautakunta päättää tiekunnille myönnettävistä avustuksista.

Kunnossapitoavustusta voi hakea tekniseltä lautakunnalta. Avustuskelpoisille yksityisteiden tiekunnille postitetaan vuosittain esitäytetyt avustushakemukset, ja avustuksen hakuaika on yleensä helmikuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustus myönnetään yleiset ehdot täyttäville tiekunnille lautakunnan harkinnan mukaisesti.

Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi jättää kunnossapitoavustushakemuksen yhteydessä tai erillisenä hakemuksena. Hakemuksesta tulee selvitä

  • haettava avustuksen määrä
  • hankkeen toteutusajankohta
  • suunnitelma perusparannushankkeesta
  • tiedot perusparannuksen työkohteesta, kokonaiskustannuksista (arvio) ja rahoituksesta (mahdollinen valtionapu ja tiekunnan osuus),
  • puhelinnumero mahdollisia lisätietojen kyselyjä varten.

Perusparannusavustusten myöntämiseen kaupungin talousarviossa ei ole erillistä määrärahaa. Mikäli perusparannusavustuksia tullaan myöntämään, niin ne ohjataan kaikkein kiireellisimpiin töihin ja etusijalla ovat työkohteet, jotka helpottavat tämän jälkeen kunnossapidon menoja.

Lautakunnan käsittelyyn mennessä saapuneet perusparannusavustushakemukset käsitellään kyseisen vuoden yksityistieavustusten yhteydessä.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden yksityistieavustusten yhteydessä.