Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Yksityistieavustukset

Kaupunki myöntää yksityisteille kunnossapito-, perusparannus-, rakentamis- ja toimitusavustuksia. Avustettavan yksityistien tulee palvella pysyvää asutusta tai sillä on oltava huomattava paikallinen merkitys. Tien tulee olla vähintään 300 metriä pitkä.

Huom! Uuden yksityistielain myötä edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on mm. että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat yhteystiedot yksityistierekisterissä (MML) sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin YksTL84 §:ssä edellytetään.

Avustus ja sen määrä on täysin kaupungin harkinnassa ja avustusmäärät vaihtelevat vuosittain talousarvion puitteissa. Elinvoimatoimialan toimintaohjeen perusteella maanmittausinsinööri päättää tiekunnille myönnettävistä avustuksista.

Kunnossapitoavustusta voi hakea elinvoimatoimialalta. Avustuskelpoisille yksityisteiden tiekunnille postitetaan vuosittain esitäytetyt avustushakemukset, ja avustuksen hakuaika päättyy yleensä maaliskuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä yleiset ehdot täyttäville tiekunnille viranhaltijan harkinnan mukaisesti.

Perusparannus- ja rakentamisavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi jättää kunnossapitoavustushakemuksen yhteydessä tai erillisenä hakemuksena. Hakemuksesta tulee selvitä

  • haettava avustuksen määrä
  • hankkeen toteutusajankohta
  • hankkeen sijainti kartalla
  • suunnitelma perusparannus- tai rakentamishankkeesta
  • tiedot perusparannuksen tai rakentamisen työkohteesta, kokonaiskustannuksista (arvio) ja rahoituksesta (mahdollinen valtionapu ja tiekunnan osuus),
  • puhelinnumero mahdollisia lisätietojen kyselyjä varten.

Tiekunnalle voidaan myöntää myös toimitusavustusta

  • tietoimituskustannuksiin
  • tiekunnan perustamiseen ja järjestäytymiseen liittyviin kustannuksiin
  • enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista

Tielautakunnan suorittamissa yksityistietoimituksissa päätetään kustannuksista, joihin ei myönnetä myöhemmin toimitusavustusta. Toimitusavustusta voidaan hakea myös jälkikäteen, korkeintaan kuitenkin edellisen vuoden lainvoimaista toimitusta vastaan.

Perusparannus-, rakentamis- ja toimitusavustusten myöntämiseen kaupungin talousarviossa ei ole erillistä määrärahaa. Mikäli näitä avustuksia tullaan myöntämään, niin ne ohjataan kaikkein kiireellisimpiin töihin ja etusijalla ovat työkohteet, jotka helpottavat tämän jälkeen kunnossapidon menoja.

Pääsääntöisesti perusparannus, rakentamis- ja toimitusavustukset käsitellään kunnossapitoavustusten käsittelyn yhteydessä. Viranhaltijapäätöksen tekemisen jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden yksityistieavustusten yhteydessä.

Tarkemmat avustusehdot liitteessä.