Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Yksityisteiden valtionavustukset

ELY- keskukselta on mahdollista hakea valtionavustusta perusparannukseen. Tien tulee olla ELY- keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Myönteinen valtionavustuskelpoisuuspäätös edellyttää, että tielle on perustettu tiekunta ja tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta. Lisätietoja ELY- keskuksen sivuilta.

Huom! Uuden yksityistielain myötä edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on myös mm. että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat yhteystiedot yksityistierekisterissä (MML) sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin YksTL50 §:ssä edellytetään.

Metsäkeskuksen kautta on mahdollista hakea tukea metsäteiden perusparantamiseen. Tuki edellyttää, että metsätalouskuljetusten osuus on yli 40 %.