Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa, kaupungin valvomaa ja tukemaa varhaiskasvatusta. Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan halutusta varhaiskasvatusyksiköstä.

Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista.

Kaupunki tukee yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla palveluntuottajalle yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää.

Palkatessaan lapsilleen kotiin hoitajan vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Yksityisen hoidon tukea haetaan KELAlta.

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen hoitaja päättää itse lasten valinnasta ja hoitomaksuista. Yksityisellä  varhaiskasvatuspaikalla  pitää olla kunnan hyväksyntä toiminnan harjoittamiseen. Paikan  hyväksymisestä, valvomisesta ja rekisteröimisestä vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Hannele Tuusjärvi, jolta saa myös lisätietoja yksityisistä varhaiskasvatupaikoista.

Heinolan seurakunnan varhaiskasvatustyö

Heinolan seurakunta tarjoaa lapsille ja koko perheille varhaiskasvatustoimintaa; päivä- ja perhekerhoja sekä perhekahvilatoimintaa. Toiminnasta lisätietoa Heinolan seurakunnan omilla sivuilla.