Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
15.04.2020

Yksinyrittäjien 2000 euron toimintatuki haettavana Heinolassa

Yksinyrittäjien koronatuki haettavana

YKSINYRITTÄJIEN 2000 EURON TOIMINTATUKI HAETTAVANA HEINOLASSA

Heinolan yksinyrittäjät voivat nyt hakea kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa, ja kyseessä on kertakorvaus. Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

KENELLE JA MILLÄ EHDOILLA

Kuka voi hakea?

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava, Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. 
Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.
Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Tapauksissa, joissa yrittäjä ei työllisty missään yrityksessään päätoimisesti, mutta kun kaikissa yrityksissä tehty työ lasketaan yhteen ja yrittäjä on YEL-vakuuttamisvelvollinen, yrittäjä voi hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta, mutta ei kaikkien yritysten osalta.

Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä eikä rahoitusta voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Millainen yritysmuoto on oltava?

Yksinyrittäjän tukea myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille. Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Huom. jos yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, ovat nämä yrittäjät ELY-keskusten tukipalveluiden piirissä.  

Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät ehdot

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen (todistettava kirjanpidosta tai tiliotteilla) ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Tuki on harkinnanvarainen eikä sitä voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä tai jos yrityksellä on verovelkoja.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Miltä ajalta avustusta voidaan maksaa?

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä koituviin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen, ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Kysymyksiä ja vastauksia: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

MITEN ETEENPÄIN?

Hakulomakkeen täyttäminen

Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat tiedot:

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin mahdollisesti saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)


Hakemukseen on lisättävä seuraavat liitteet:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.
  • Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Mistä lomake löytyy?

Sähköisesti täytettävä hakulomake ohjeineen löytyy seuraavista linkeistä:

Hakemuslomake:

businessheinola.fi/businessheinola/yksinyrittajien-toimintatuki/

Hakemussivu:

businessheinola.fi/businessheinola/yksinyrittajien-toimintatuki/yksinyrittajien-tukihaku/

Tulostettava uutiskirje:

indd.adobe.com/view/2a9cb9b9-8ca1-40bb-ab1f-fcc411628f74

 

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Tätä varten tarvitset pankkitunnukset/mobiilivarmenteen.

Hakemuksen liitteet palautetaan sähköpostitse hakemuslomakkeessa olevan linkin kautta.

Täytä hakemus huolellisesti. Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita Heinolan yrittäjien koronatukeen, puh. 044 797 7002 (ma – pe klo 9 - 15) ennen allekirjoittamista.

Koronapuhelimesta voi myös pyytää itselleen hakulomakkeen lähetettäväksi kotiin postitse paperimuodossa.

Hakemusten käsittely

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Avustus on harkinnanvarainen eli päätös voi olla myös kielteinen. Myönteisen tukipäätöksen perusteella kaupungin ja yrittäjän välille syntyy tukisopimus, jonka perusteella yrittäjä hyväksyy tuen myöntämisen ehdot.

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTUKEA VOI HAKEA RINNAKKAIN

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa, eikä toisen saaminen vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Huom. jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen myös takautuvasti työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Työttömyysturvan hausta TEM:in sivuilla:
tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

Ohjeistusta työttömyysturvan hakuun TE-palvelujen sivuilla:
te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html

Lisätietoja:

Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja
044 769 4141, heikki.makila(a)heinola.fi

Timo Kaattari, elinkeinopäällikkö
050 576 8600, timo.kaattari(a)heinola.fi

Kategoria: