Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
06.09.2019

Yhteistyöllä kulttuurielämyksiä Heinolan jokaiselle lapselle ja nuorelle

Heinolan kulttuuripolku

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan perustuva Heinolan kulttuuripolku käynnistyy nyt alkaneena lukuvuonna 2019-2020. Kulttuuripolku on yhdessä kulttuurista vastaavien kaupungin toimijoiden kuten kirjaston, kulttuuripalveluiden, museoiden, musiikkiopiston, nuorisopalveluiden sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa suunnittelema kulttuurikokemusten ja -elämysten kokonaisuus. Ajatuksena on, että jokaisella lapsella ja nuorella lähtökohdista riippumatta on oikeus kulttuuriin. Mukana suunnittelussa on myös hyödynnetty Heinolan kulttuuritoimijoiden ja -osaajien näkemyksiä. Myös kolmas sektori on saatu mukaan. 9-luokan vierailusta valtakunnallisesti merkittävässä kulttuurikohteessa, Ateneumin taidemuseossa, vastaa lukuvuonna 2019-20 Heinolan taidemuseon ystävät ry.  

Kulttuuripolku pohjautuu opetussuunnitelmaan. Kulttuurisisällöt suunnitellaan jokaisen ikäryhmän oppimistavoitteita tukemaan. Kulttuurielämykset ja taide tukevat parhaimmillaan niin oppimista ja ongelmanratkaisukykyä kuin empatiataitoja. Kulttuuripolku kannustaa lapsia ja nuoria kulttuuriharrastuksiin.

Kulttuuripolkua on valmisteltu 2018 vuodesta alkaen eri kulttuurin ja opetuksen asiantuntijoiden työpajoissa. Heinolan kulttuuripolussa on huomioitu kattavasti kulttuurin eri osa-alueet: kirjallisuus ja sanataide, kuvataide, teatteri- ja draama, kulttuurihistoria, musiikki ja elokuva. Käynnistyvä kulttuuripolku on laatuaan ensimmäinen Heinolassa ja sitä päivitetään tarpeen ja kokemusten mukaan.

 Kulttuuripolussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon oman paikkakunnan kulttuurivahvuuksia, osaamista ja resursseja. Yhteistyötä tehdään edelleen Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskuksen Efektin kanssa.

 

Lisätietoja:

Minna Järvinen

Kulttuuriohjelman koordinaattori 

0447694246

Terhi Pietiläinen

Työryhmän sihteeri

044 5871 469

Kategoria: