Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vuoroasuminen

Joskus vanhemmat sopivat ns. laajasta luonapito-oikeudesta. Siitä käytetään myös käsitettä vuoroasuminen.

Vuoroasuminen tarkoittaa sitä, että lapsi asuu käytännössä puolet tai lähes puolet ajastaan vuorotellen vanhempiensa luona. Lapsi voi kuitenkin olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa.

Mm. lapsen lähikoulu ja koulukuljetukset määräytyvät lapsen asuinpaikan mukaan ja esimerkiksi asumistukea myönnettäessä lapsi voidaan ottaa huomioon vain toisen vanhemman ruokakunnan jäsenenä.

Lapsilisää maksetaan vain toiselle vanhemmalle, lähtökohtaisesti sille, jonka luona lapsi virallisesti asuu.

Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta erittäin hyvää kykyä yhteistyöhön sekä joustavuutta. Vuoroasumisratkaisun tulee perustua lapsen etuun ja yksilöllisiin tarpeisiin, ei vanhemman tahtoon tai taloudellisiin intresseihin.

Vuoroasumisratkaisu on lapselle vaativa ratkaisu, ja parhaiten se soveltuu kouluikäisille lapsille.

Vuoroasuminen toimii parhaiten silloin, kun

  • vanhemmat ovat päätyneet ratkaisuun yhdessä lapsen tarpeet huomioiden
  • vanhemmat kykenevät hyvään yhteistyöhön
  • vanhemmat jakavat vanhemmuuden ja vastuun lapsen arjesta
  • vanhemmat suhtautuvat joustavasti lapsen oleskeluun toisen vanhemman luona
  • vanhempien välinen tiedonkulku toimii avoimesti
  • vanhempien kasvatukselliset näkökohdat ovat lähellä toisiaan
  • lapsi on itse kykenevä ja halukas vuoroasumiseen
  • lapsi kykenee itse ikänsä puolesta hahmottamaan ja hallitsemaan elämäänsä
  • vanhemmat asuvat lähekkäin, niin että lapsen elinpiiri (kuten koulu, päiväkoti, ystävät ja harrastukset) säilyy samana kodista riippumatta.