Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
  • Pieni kaupunki, iso elämä. Kuva: Sami Soljansaari, Heinolan kaupunki.
  • Viestinnän ja markkinoinnin vastuut

    Kaupungin viestintää johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän periaatteista ja päättää viestinnästä vastaavasta viranhaltijasta.

    Viestinnästä vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Kaupungin viestintäkokonaisuutta koordinoi, suunnittelee ja kehittää kaupungin tiedottaja, joka toimii verkkosivujen päätoimittajana ja kaupungin sosiaalisen median yleisprofiilien ylläpitäjänä.

    Kaupungin viestintää toteutetaan hajautetusti. Kukin tulosalue vastaa oman alansa viestinnästä.

    Markkinoinnista vastaa elinvoimajohtaja yhdessä markkinointipäällikön kanssa.