Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
01.10.2019

Vierumäen vuoden 1918 joukkohaudan koetutkimukset alkavat

Vierumäen vuoden 1918 taisteluiden hautapaikalla aloitetaan arkeologiset koetutkimukset viikolla 41. Työn suorittajana on Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut.

Koetutkimukset liittyvät Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) 27.11.2018 antamaan päätökseen haudattujen vainajien siirtoluvasta. Päätöksessä edellytettiin, että ennen varsinaisen siirtosuunnitelman laatimista ja vainajien siirtämistä on koetutkimuksilla varmistettava hautausten sijainnit. Samalla saataneen aiempaa tarkempaa tietoa haudattujen vainajien määrästä, josta on toistaiseksi hyvin erilaisia käsityksiä.

Hautapaikka sijaitsee Vierumäellä, Versowood Oy:n tehdasalueen ympäröimänä. Alueella olevalle muistokivelle on ollut mahdollista päästä päivisin tehtaan pysäköintialueen henkilöportista, porttipuhelimen kautta ilmoittautuen. Koetutkimusten turvallisuuden, tarkkuuden ja hautarauhan kunnioittamisen vuoksi hauta-alue on kuitenkin nyt suljettava yleisöltä arviolta loka-marraskuun ajaksi. Hautapaikalla ja muistokivellä voi vierailla vielä perjantaihin 4.10. klo 16 saakka.

Koetutkimuksessa alueelta poistetaan aluksi varovasti pintamaata kaivinkoneella, jotta voidaan havaita aiemmin kaivamalla rikotun maanpinnan alueet. Apuna käytetään v. 2016 tehdyn maatutkaluotauksen tuloksia. Havaittujen kaivantojen paikalle tehdään koeojia, jotka ulotetaan niin syvälle, että mahdolliset merkit vainajista havaitaan. Havaitut kaivantojen paikat ja hautausten sijainnit mitataan ja dokumentoidaan. Alueet, joista havaitaan hautauksia, peitetään heti hautauksen havaitsemisen ja dokumentoinnin jälkeen suodatinkankaalla ja maalla.

Tutkittavalta vuoksi alueelta joudutaan poistamaan puusto. Muistokivi suojataan asianmukaisesti, ja tarpeen vaatiessa sitä siirretään alueella työn edetessä. Koetutkimuksen jälkitöinä laaditaan loppusyksyn aikana tutkimusraportti. Raportoinnin perusteella voidaan suunnitella varsinaista vainajien siirtämistä seuraavalla kesäkaudella.

Haudattujen vainajien siirtoa koskeva prosessi alkoi vuonna 2016, kun Versowood Oy esitti alueella meneillään olevaan asemakaavamuutokseen liittyen siirtomahdollisuuden tutkimista Heinolan kaupungille. Tämänhetkisen käsityksen mukaan hautapaikka sijaitsee pääosin Heinolan kaupungin omistamalla kiinteistöllä, joka on jäänyt rakentamattomaksi alueeksi tehdasalueen sisään. Kaupunki ja yhtiö aloittivat v. 2017 yhteisellä hakemuksellaan prosessin vainajien siirtoluvasta. Kaupungin roolina hankkeessa on maanomistajuuden lisäksi yleisen asiantuntija-avun välittäminen; koetutkimusten ja hankkeen muiden vaiheiden kuluista vastaa Versowood Oy.  

 

Lisätietoja:

Versowood Oy

Toimitusjohtaja Ville Kopra, p. 0500 235 701, ville.kopra@versowood.fi

Museovirasto / Arkeologiset kenttäpalvelut

Tutkija Johanna Seppä, p. 0295 336 205, johanna.seppa@museovirasto.fi

Heinolan kaupunki

Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, p. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi

Kaavoitusarkkitehti Irene Översti, p. 044 769 4174, irene.oversti@heinola.fi

Kategoria: