Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Veden laatu

Vesihuoltolaitoksen käyttöveden laatua tarkkaillaan terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Vesinäytteitä otetaan vedenottamoiden raakavesistä ja verkoston eri osista em. valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Oheisista liitteistä näet valvontatutkimusohjelman mukaisten verkosto- ja raakavesitutkimusten tulokset vuodelta 2016.

Taulukko 1a 2016

Taulukko 2a 2016