Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Veden laatu

Vesihuoltolaitoksen käyttöveden laatua tarkkaillaan terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Vesinäytteitä otetaan vedenottamoiden raakavesistä ja verkoston eri osista em. valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Oheisista liitteistä näet valvontatutkimusohjelman mukaisten verkosto- ja raakavesitutkimusten tulokset vuodelta 2016.

Taulukko 1a 2016

Taulukko 2a 2016